poniedziałek, 26 grudnia 2011

Jaki kredyt hipoteczny? Poradnik na dziś.

Jaki kredyt hipoteczny? Poradnik na dziś.

Autorem artykułu jest Ewa GrazW życiu każdego młodego człowieka przychodzi ta piękna chwila, gdy wyrywa się ze szponów zrzędliwych rodziców lub teściów i odlatuje do własnego gniazda. Często jednak ten wspaniały dzień poprzedzają żmudne poszukiwania najtańszego kredytu hipotecznego, który młody człowiek będzie w stanie spłacać.

Jaki kredyt mieszkaniowy wybrać? To pytanie niezwykle często pada z ust młodego studenta lub małżonków pragnących pozbyć się oddechu swoich teściów na plecach podczas gotowania obiadu lub sprzątania łazienki. Większość z nas poznała uroki mieszkania ze starszą częścią swojej rodziny i niewątpliwie spora grupa z nas pewnie nigdy nie wróciłaby do tych miłych, choć trudnych czasów.

Gdy uroki życia z teściami lub rodzicami nie są już tak urokliwe jak w czasach, gdy na golasa biegaliśmy po podwórku, nie ozostaje nam nic innego jak poszukiwania taniego kredytu hipotecznego, który moglibyśmy w miarę szybko zaciągnąć i wyprowadzić się wreszcie do własnego mieszkania lub domu (jeśli stać nas będzie na jego budowę). Poszukiwania najtańszego kredytu hipotecznego powinniśmy rozpocząć od skorzystania z dostępnych w internecie porównań, rankingów i kalkulatorów kredytowych. Jest ich bardzo wiele i nie będę dziś przytaczać ich nazw ani adresów internetowych. Z pewnością uda się Wam samodzielnie je odnaleźć.

Dlaczego powinniśmy przed wizytą w banku skorzystać z kalkulatora kredytowego?

Przede wszystkim poznamy naszą zdolność kredytową, czyli maksymalną wysokość kredytu, jaką przy naszej sytuacji finansowej (zarobkach, pracy, miejscu zamieszkania i wieku) bank będzie w stanie nam udzielić. Zdolność finansowa da nam też ogólny pogląd na to, jakiej wysokości raty kredytu mieszkaniowego będziemy musieli spłacić i ile z naszej wypłaty będziemy zmuszeni oddać bankowi. Ale do rzeczy. Jaki kredyt hipoteczny będzie najlepszy?

Do najtańszych kredytów hipotecznych należą głównie kredyty największych banków, czyli te, które sprzedają się najlepiej.

Najtańszym kredytem hipotecznym w zeszłym półroczu był na przykład kredyt mieszkaniowy jednego z pięciu największych banków w Polsce. To zupełnie normalne, że największe banki mogą sobie pozwolić na największe cięcia swoich marż i prowizji, by skutecznie konkurować z innymi bankami. Zatem zanim posłuchamy porad z forów internetowych, by kredytów hipotecznych szukać w różnego rodzaju instytucjach i firmach prywatnych lub kasach pożyczkowo-kredytowych, udajmy się do najbliższego banku w naszym mieście lub dzielnicy i poprośmy o symulację kredytu hipotecznego. Najczęściej pracownik banku umówi się z nami na rozmowę, a jeśli będziemy mieli szczęście, symulację taką otrzymamy natychmiast, jeszcze tego samego dnia.

Rodzina na swoim, czy może nie zawracać sobie nią głowy?

Oczywiście, że najtańsze kredyty hipoteczne to te, które uczestniczą w różnego rodzaju programach pomocowych. najpopularniejszym z nich jest w ostatnich latach rządowy program "Rodzina na swoim", który umożliwia młodym kredytobiorcom częściowy zwrot odsetek kredytu hipotecznego. Pamiętajmy, że nie oznacza to, że rząd będzie po części spłacał nasz kredyt, a jedynie pokryje część jego odsetek. W każdym razie w skali całej długości kredytu program może nam zaoszczędzić wiele tysięcy złotych.

Do doradcy lub specjalisty w banku marsz!

Samemu niezwykle trudno jest zaciągnąć odpowiedni kredyt hipoteczny. Zła decyzja może nas kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych, jeśli popatrzymy na nasz kredyt w skali 30- 40 lat. Pytanie "Jaki kredyt hipoteczny powinienem wziąć?" należy więc skierować przede wszystkim do doradcy kredytowego jednej z renomowanych firm lub podjąć współpracę z naszym zaufanym bankiem (na przykład z tym w którym mamy swoje konto osobiste). Powodzenia w poszukiwaniach kredytu hipotecznego.

---

Ewa Graz jest redaktorem serwisu porównującego kredyty hipoteczne.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyt czy leasing - jak zmniejszyć koszty, a zwiększyć korzyści

Kredyt czy leasing - jak zmniejszyć koszty, a zwiększyć korzyści

Autorem artykułu jest Maciej ZubilewiczW krajach rozwiniętych kredyt, będący źródłem finansowania inwestycji jest mniej popularny. Kredyt służy przedsiębiorcom przede wszystkim w celu zwiększenia kapitału obrotowego, z założenia są to kredyty krótkoterminowe, a w mniejszym stopniu korzystają z kredytów długoterminowych.

Kredyt bankowy daje możliwość finansowania projektów inwestycyjnych.

Małe i średnie firmy korzystają z kredytu na inwestycje lub w celu uzupełnienia środków obrotowych. Wielkie znaczenie dla firm ma finansowanie krótkoterminowe. Małe lub średnie przedsiębiorstwo, z uwagi na swoją specyfikę nastawione jest na szybki obrót dlatego też i większe zapotrzebowanie na środki finansowe w niedługim okresie czasu. Często potrzeba finansowania ma charakter sezonowy lub cykliczny, czasem skokowy i zdarza się, że jest to trudne do przewidzenia. Z tego powodu małe przedsiębiorstwa korzystają najczęściej z krótkoterminowych kredytów bankowych oraz kredytów handlowych wynikających z odłożonych terminów płatności. W przypadku zobowiązań długoterminowych mogłoby się bowiem okazać, że część kapitału nie jest nam potrzebna. Wówczas firma musiałaby spłacić kredyt przed terminem, co wiąże się z pewnymi kosztami (mniejszymi niż spłata kredytu w normalnym czasie) bądź zainwestować nadwyżki na rynku kapitałowym, co zawsze jest ryzykowne.

Trzeba jednakże pamiętać, że priorytetem dla każdej firmy jest powiększanie wartości własnego majątku, dlatego też najważniejszym elementem w działalności przedsiębiorstwa są inwestycje. W przypadku małych i średnich firm, pozyskiwanie finansowania na nakłady inwestycyjne może odbywać się za pomocą kredytu długoterminowego bądź leasingu.

Od pewnego czasu bardzo popularnym sposobem finansowania staje się leasing. Duże zainteresowanie zauważane jest w segmencie maszyn i urządzeń. Zwiększoną wartość umów leasingowych w tym obszarze można odczytać jako zapowiedź wzrostu inwestycji.


Trochę więcej o leasingu.


Nie przypadkowo przedsiębiorcy coraz częściej, właśnie leasing wykorzystują jako uzupełniające, a czasem nawet podstawowe, źródło finansowania działalności. Leasing posiada bowiem więcej zalet niż kredyt bankowy.

Wybór leasingu znacząco wpływa na wzrost płynności środków obrotowych firmy, ponieważ inwestycje realizowane za pomocą tej metody są w całości finansowane z obcych środków. Uwolniony w ten sposób kapitał obrotowy można wykorzystać na inne przedsięwzięcia.

Znacząca ilość firm ma docelową strukturę kapitału, którą powinny utrzymać, chcąc pozyskać finansowanie inwestycji. Ustalając docelową strukturę kapitału firma maksymalizuje swoją wartość, co jest przecież głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa. Leasing, jako metoda realizacji inwestycji nie zakłóca docelowej struktury kapitału, gdyż jest on księgowany na kontach pozabilansowych.

Małe i średnie firmy, jak również te nowo powstałe, mają często ograniczone możliwości finansowania kapitałowego. I tu właśnie alternatywą może być umowa leasingowa - elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy.

Ważną zaletą leasingu jest szybkość wdrażania nowej technologii, która tym sposobem może być włączona do procesów produkcyjnych natychmiast po podpisaniu kontraktu. Jest to niewątpliwa zaleta leasingu, która skraca cykl inwestycyjny.

Raty w umowie leasingowej, mogą być tak rozłożone, aby pokrywały się z okresem przewidywanego użytkowania pozyskanego środka, przy czym rzeczony środek zaczyna "na siebie zarabiać" od momentu jego nabycia. Dla porównania, przy finansowaniu inwestycji kredytem występuje (często znaczna) rozbieżność w czasie między zainwestowaniem środków, a efektami tych inwestycji. Ponadto okres spłaty kredytu jest często znacznie krótszy od okresu użytkowania kredytowanego środka.

Przedsiębiorca decydując się na korzystanie z leasingu jako formy finansowania inwestycji może wybrać dowolny jego typ. Zwłaszcza typ "Full leasing" jest godny polecenia, gdyż zwalnia leasingobiorcę lub potencjalnego użytkownika z obowiązków związanych z konserwacją, wymianą części lub ewentualnych remontów. Dodatkowo stała współpraca z firmami ubezpieczeniowymi bądź brokerami daje możliwość leasingodawcą oferowania wyjątkowo korzystnych pakietów ubezpieczeniowych.

Jednocześnie metoda leasingu jest formą dzierżawy, która nie stanowi własności leasingobiorcy, zatem wartość pozyskanych dóbr do czasu zakończenia umowy leasingowej nie jest wliczana w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Leasing kontra kredyt w kwestii podatków – Więcej korzyści po stronie leasingu?

Leasing operacyjny
Leasingobiorca obniża podstawę opodatkowania księgując w kosztach uzyskania przychodów następujące wydatki:
- czynsz inicjalny
- rata leasingowa
- opłaty manipulacyjne
- prowizje
- koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu t.j. konserwacja paliwo przeglądy ubezpieczenia energia abonamenty itp.

Leasing finansowy
Leasingobiorca obniża podstawę opodatkowania księgując w kosztach uzyskania przychodu
- odpisy amortyzacyjne(podobnie jak przy leasingu operacyjnym)
- ratę leasingową (tylko w części odsetkowej)
- koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu( podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego) - w przypadku uzyskania finansowania poprzez kredyt bankowy firma może obniżyć opodatkowanie księgując w kosztach uzyskania przychodu:
- odsetki
- prowizję bankową
- ewentualne odpisy amortyzacyjne (podobnie jak w przypadku leasingu)

Leasing czy kredyt - który będzie bardziej efektywny?
Dotychczas zebrane fakty zdają się przemawiać na korzyść leasingu, często zdecydowanie korzystniejszego od kredytu bankowego. Jednakże często, nie znaczy zawsze.
By móc w pełni wykorzystać wszystkie zalety leasingu przedsiębiorca w swoim bilansie musi uwzględnić dodatkowe parametry:
- wartość dobra pozyskanego poprzez leasing
- okres na jaki opiewa umowa leasingowa
Okazuje się bowiem, iż nie zawsze czas trwania umowy (w przyp. Leasingu stosunkowo krótki) w trakcie którego spłacane jest zobowiązanie będzie korzystny dla firmy z punktu widzenia ochrony podatkowej.
Leasing jest zdecydowanie najefektywniejszym sposobem na pozyskanie środków inwestycyjnych. Pamiętać jednak należy, iż jak w przypadku każdego produktu finansowego najważniejsze jest by mierzyć siły na zamiary, przygotować odpowiedni biznesplan, odpowiednio dopasować formę finansowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i ewentualnych perspektyw rozwojowych firmy.

Zatem leasing?... a może kredyt?
W przypadku leasingu najczęściej spotykamy się z uproszczoną procedurą akceptacji potencjalnych leasingobiorców (co nieczęsto zdarza się w przypadkach kredytów bankowych)
Czas decyzyjny leasingodawcy oraz uruchomienia finansowania zdecydowanie krótszy niż w przypadku kredytu.
Zdecydowanie tańsze uzyskanie środków (brak dodatkowych prowizji i opłat - w przypadku banków, często występuje wiele "ukrytych" opłat około kredytowych).
Metoda leasingu pozwala na elastyczne dopasowanie rat zobowiązania w stosunku do potrzeb leasingobiorcy np. sezonowość przychodów itp.
Żaden kredyt bankowy nie pozwala na odpisanie kapitału w/w kredytu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich spłaconych rat (jako kosztów uzyskania przychodów)
W przypadku leasingu operacyjnego istnieje możliwość optymalizacji bieżącej podstawy opodatkowania – jako koszt uzyskania przychodów.
Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie transakcji, umowa leasingowa wydaje się być łatwiejszym i bezpieczniejszym sposobem finansowania:
- prawo własności przedmiotu należy do finansującego (leasingodawcy)
- standardowym zabezpieczeniem umowy leasingowej jest weksel wystawiony przez korzystającego (leasingobiorcy)
- dodatkowym zabezpieczeniem materialnym jest przedmiot leasingu (jako własność leasingodawcy)
Jeśli wydarzy się nieprzewidziana sytuacja bądź wystąpią problemy finansowe lub jakiekolwiek trudności z płynnością finansową przedsiębiorstwa, w przypadku leasingu możliwe jest (zaakceptowane przez leasingodawcę) przeniesienie wszystkich praw i obowiązków na osobę trzecią (tzw. odsprzedanie leasingu)

Przed podjęciem decyzji na temat formy finansowania swoich planów polecam kontakt z doradcą finansowym - naprawdę warto.

---

Artykuł jest propozycją dla produktów finansowych oferowanych przez doradców Akredytora


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Umowa zawierana na odległość

Umowa zawierana na odległość

Autorem artykułu jest dywynUmowy pożyczek gotówkowych zawierane na odległość są w dzisiejszych czasach normą. Oferuje je wiele banków i większość instytucji finansowych, działając poprzez różne kanały dostępu – telefon, SMS, czy stronę internetową.

Jest to niewątpliwie interesująca forma zawierania pożyczek. Bez komplikacji, wychodzenia z domu, trudnych rozmów z pracownikami firmy pożyczkowej. Zalet jest wiele, ale są również minusy.

Minusami takiej formy zawierania umów pożyczek są problemy związane z brakiem kontaktu z biurem firmy pożyczkowej i ich pracownikami. Cały proces, poprzez który zawierane są pożyczki gotówkowe wbrew pozorom nie jest łatwy. Zawierając pożyczkę gotówkową przez Internet jesteśmy z tym kłopotem zdani wyłącznie na siebie. Sami musimy wybrać rodzaj pożyczki, zapoznać się z umowami, regulaminami czy kosztami. Należy dodać, że nie firmy pożyczkowe nie ułatwiają nam tej pracy, nie informując o wielu różnych opłatach, czy wymogach. Z uwagi na to, że umowy pisane są w sposób stricte prawniczy, przepełnione fachowymi określeniami, nie musimy ich rozumieć, a stąd prosta droga, do wykupienia pożyczki, która okaże się mniej korzystna niż mogłoby się wydawać.

Jak więc zawierać takie pożyczki? Recepta jest banalnie prosta. Podstawową sprawą jest zawieranie umowy na odległość, po poznaniu wszystkich jej szczegółów. A więc nie klikajmy odruchowo: zapoznałem się z warunkami umowy, a po prostu je przeczytajmy. Zapoznajmy się również z cennikiem kosztów i innymi opłatami, które będziemy musieli ponosić. Dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu warunków umowy możemy je zaakceptować lub odrzucić. Podobnie postępujmy z innymi – istotnymi – elementami umowy.

Popełniać błędy możemy przy zawieraniu prostych umów typu pożyczki prywatne. Pożyczka przez Internet, jest prawnie zawartą, chronioną przez prawo, nakładającą na strony prawa i obowiązki umową. Należy wiedzieć jednak, że i w tym przypadku chroni nas prawo. Jeśli w ciągu 14 dni, od zawarcia umowy na odległość uznamy, że jest niekorzystna, możemy z niej zrezygnować bez podania przyczyn.

---

Autor artykułu zaprasza do zapoznania się z informacjami opublikowanymi w tekście "pożyczki pozabankowe", gdzie dowiedzą się Państwo więcej na temat pożyczek prywatnych.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Sposób na najkorzystniejszy kredyt

Sposób na najkorzystniejszy kredyt

Autorem artykułu jest Marek BrockiDziesiątki eksperymentów finansowych, które można przeprowadzić przez Internet, by uzyskać ten jeden jakże ważny cel: najkorzystniejszy kredyt, to skuteczny i potwierdzony przez rzeszę pożyczkobiorców, sposób na ograniczenie zbędnych wydatków.

W dobie kryzysu wszyscy poszukują oszczędności. To już nie tylko konieczność, lecz nowy trend. Z kredytów Polacy rozsądniej korzystają i zamieniają starsze produkty bankowe na coraz nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne, czego odzwierciedleniem są liczne rezygnacje z klasycznych kont osobistych na bezpłatne Internetowe z pełnym pakietem najnowocześniejszych zbliżeniowych kart płatniczych PayPass.

Zmiany w sposobie działania, widoczne są u osób posiadających do spłaty kilka kredytów. Większość wierzycieli nie ukrywa już przed bankami, że zaczynają mieć problemy ze zdobyciem pieniędzy na spłatę. Starają się wypracować nowe porozumienie z bankami, uzgodnić nowy harmonogram spłat określający nową wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz coraz częściej przeprowadzają konsolidację kredytów poprzez kredyt konsolidacyjny.

Kluczem dla wszystkich zainteresowanych kredytami są przede wszystkim koszty. Im niższe, tym oferta bardziej atrakcyjna. Nagminnie stosowane kalkulatory kredytowe oraz zwielokrotnienie przeprowadzanych symulacji spłat dla różnych okresów kredytowania, to w dzisiejszych czasach podstawa zadowolenia z wyboru oferty przez klienta. W ten sposób kredyt hipoteczny wybiera, co trzecia osoba. Kolejne eliminacje przeprowadzane są po wizycie w banku i sprawdzeniu wszystkich szczegółów danej oferty bankowej, zwłaszcza ukrytych w kredycie kosztów.

Wybierając jakikolwiek kredyt, należy przede wszystkim porównać oferty kilku banków pod względem oprocentowania, prowizji, wymaganych zabezpieczeń. Podczas wizyty w banku warto pytać o możliwość obniżenia marży kredytu, (cross-selling), czyli zakup dodatkowego produktu, chociażby konta osobistego.

---

Archiwum Kredytowe GetMoney: kredyty gotówkowe


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Do targów warto się przygotować

Do targów warto się przygotować

Autorem artykułu jest Katarzyna NosalikO co zapytać przedstawicieli deweloperów, na co zwrócić uwagę rozmawiając z doradcą kredytowym, jak przygotować się do wizyty na targach, aby nie stracić czasu?

Wiosna w pełni – jak co roku o tej porze budzi się rynek nieruchomości. Deweloperzy, podobnie jak banki, prześcigają się w wiosennych promocjach, w mediach coraz częściej pojawiają się analizy cen i rynku, a organizatorzy targów mieszkaniowych zapraszają na kolejne wydarzenia. To dobry moment na podjęcie decyzji o własnym M, a targi często pozwalają upolować wyjątkową ofertę.

Konkrety = oszczędność czasu

Targi mieszkaniowe to dobre miejsce, by poznać oferty deweloperów z naszej okolicy. Wybierając się na takie wydarzenie dobrze jest wcześniej określić, czego właściwie będziemy szukać. Zaoszczędzimy wiele czasu podchodząc jedynie do wybranych stanowisk i zadając konkretne pytania, dotyczące np. mieszkania trzypokojowego z aneksem kuchennym, usytuowanego na pierwszym piętrze, z wyłączeniem mieszkań narożnych. Jeżeli wiemy już, że interesuje nas rynek pierwotny, określona metraż, rozkład i lokalizacja, zastanówmy się, jaki termin otrzymania kluczy jest dla nas optymalny. Wiele targowych ofert może bowiem promować tzw. dziurę w ziemi, czy nawet 1,5 roku oczekiwania. Dokładnie przeanalizujmy nasze finansowe możliwości, aby nie tracić czasu na inwestycje, które są dla nas nieosiągalne. Dobrze jest przejrzeć strony internetowe wystawców – choćby po to, aby sprawdzić, czy ich propozycje w ogóle są dla nas interesujące. To również sposób na późniejsze porównanie targowych promocji z regularną ofertą.

Doradca prawdę Ci powie

Od kilku lat ceny nieruchomości utrzymują się na wysokim, niemal zaporowym poziomie, dlatego niewiele osób, szczególnie młodych, może pozwolić sobie na zakup bez wsparcia finansowego ze strony banku. Nie dziwi więc fakt, że wśród wystawców coraz więcej jest banków czy pośredników kredytowych. Krótka rozmowa z doradcą może okazać się niezwykle pomocna – jeśli tylko będziemy wiedzieli, o co pytać. – Rozglądając się za najlepszą ofertą kredytową, dostosowaną do naszych potrzeb i możliwości, najlepiej udać się na początku do doradcy kredytowego, który zna parametry i aktualne oferty promocyjne większości liczących się na rynku banków – doradza Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska z Powszechnego Domu Kredytowego S.A. – Nie bójmy się zadawać pytań, nawet tych, które wydają się banalne – mamy prawo nie wiedzieć, czym jest RRSO, LTV albo z jakimi kosztami dodatkowymi wiąże się kredyt, dlatego właśnie zgłaszamy się do specjalisty w tej dziedzinie.

Do stoiska doradcy kredytowego warto podejść 2 razy. Przede wszystkim niech ta rozmowa będzie dla nas wstępem przed porównywaniem ofert deweloperów. Dlaczego taka kolejność? – Zanim zaczniemy sprawdzać oferty deweloperów, dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową – zaznacza Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska. – Doradca, na podstawie informacji o naszych zarobkach, sytuacji rodzinnej, zobowiązaniach finansowych, przybliżonej wartości nieruchomości czy oszczędnościach, które chcemy przeznaczyć na wkład własny wykona symulację, która pozwoli określić nasze kredytowe możliwości. To pomoże nam już na wstępie odrzucić inwestycje, których zakup znacząco nadweręży domowy budżet.

Sprawdź różne możliwości

Drugi raz odwiedźmy doradcę, gdy już znajdziemy odpowiednią ofertę. Wtedy będziemy znali jej cenę i czas odbioru, co także może mieć znaczenie w przypadku kredytu hipotecznego. W tym momencie możemy liczyć już na przybliżone wyliczenie miesięcznej raty. Pamiętajmy o niezwykle istotnej kwestii, z której nie każdy zdaje sobie sprawę. Zaciągnięcie kredytu wiąże się nie tylko z comiesięcznym regulowaniem raty zobowiązania – to także dodatkowe opłaty, które mogą okazać się dotkliwe, szczególnie na początku naszej kilkudziesięcioletniej „przygody” z bankiem. – Rozmawiając z doradcą zapytajmy o wysokość prowizji banku, wymagane ubezpieczenia i ich koszt, jak na przykład pomostowe czy ubezpieczenie braku wkładu własnego. – uczula Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska z Powszechnego Domu Kredytowego S.A. – Znając wszystkie dodatkowe koszty kredytu trafniej porównamy i ocenimy otrzymane oferty, by wybrać tę najlepszą dla nas.

Spotkanie z doradcą to przede wszystkich ogromna oszczędność czasu – nie musimy odwiedzać kilku banków, omija nas porównywanie kilkunastu ofert. Poza tym doradca wskaże nam, które banki mają w ofercie rozwiązania finansowe dopasowane do naszych potrzeb – to istotnie, gdy interesuje nas kredyt na specyficznych warunkach np. dofinansowanie w ramach programu „Rodzina na swoim”, kredyt w walucie obcej, zróżnicowane źródła dochodu czy finansowanie 100% wartości nieruchomości. Nie będziemy tracić czasu na wizyty w oddziałach, z których możemy zostać odesłani z kwitkiem.

Po dniu spędzonym na targach warto dokładniej porównać zebrane oferty i foldery deweloperów, przyjrzeć się warunkom finansowania, a następnie – umówić się na spotkanie w biurze sprzedaży oraz z doradcą kredytowym. Wtedy już na spokojnie możemy porozmawiać, zadać dodatkowe pytania, o których w czasie targów zapomnieliśmy. Zakup nieruchomości, szczególnie przy wsparciu banku, to bardzo ważny krok, który w pewnym stopniu wpłynie na nasze życie na kilkanaście lub kilkadziesiąt najbliższych lat, dlatego dobrze jest wszystko dokładnie przemyśleć i nie podejmować decyzji jedynie pod wpływem pięknych wizualizacji i atrakcyjnych promocji.

---

www.pdk.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego?

Autorem artykułu jest Radosław PokrzywnickiWłasne mieszkanie to marzenie wielu ludzi. Niestety przy aktulanych cenach mieszkań, przeciętny Kowalski zarabiający 3000 zł miesięcznie, potrzebowałby około 90 lat pracy, by zarobić na własne mieszkanie. To bardzo długi czas. Co więc możemy zrobić, by kupić własne mieszkanie w krótszym czasie? Odpowiedzią może być tani kredyty hipoteczny.

Przemyślane i indywidualnie dobrane tanie kredyty finansowe, pozwoliły już setkom ludzi na realizacje marzeń o własnym mieszkaniu. Na co jednak zwróć uwagę przy wyborze dobrego kredytu hipotecznego?

- Oprocentowanie kredytu: To podstawowa wartość na jaką powinniśmy zwrócić uwagę. Ważne by, było możliwie najmniejsze, gdyż ten parametr określa całkowity koszt kredytu hipotecznego. Przy kredytowaniu mieszkania o wartości 300 000 zł i 5% oprocentowaniu, za kredyt zapłacimy około 315 000 zł. Końcowa kwota zależna jednak będzie od okresu spłaty kredytu.

- Okres spłaty kredytu: Im dłuższy, tym niższe miesięczne raty, ale za to większy koszt całkowity kredytu hipotecznego. I odwrotnie: im krótszy okres spłat, tym niższy koszt kredytu. Warto również podkreślić, iż niektóre banki udzielają kredytu nawet do 50 lat spłaty rat.

- Karencja: 50 lat to bardzo długi czas, który nie jest całkowicie przewidywalny. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zachowamy ciągłą płynność finansową umożliwiającą spłatę kredytu w każdym miesiącu. Dlatego wybierając kredyt hipoteczny, warto dowiedzieć się czy bank zezwala karencję, czyli możliwość wstrzymania spłaty rat. Niektóre banki umożliwiają karencje nawet do 29 miesięcy.

- Maksymalna kwota kredytu: Nie wszystkie banki, kredytują całkowitą wartość mieszkania. Jedne kredytują 90%, inne 100%, a jeszcze inne nawet 120%. Jest to szczególnie istotne, jeśli nie mamy odłożonych oszczędności i potrzebujemy całej kwoty na zakup mieszkania lub planujemy dodatkowy remont czy modernizację.

- Opłata za rozpatrzenie wniosku: większość dużych banków komercynjnych, nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o kredytowanie danej inwestycji, jednak niektóre nadal stosują pewnego rodzaju "haczyki". Warto sprawdzić, czy dana oferta pozbawiona jest opłaty za rozpatrzenie wniosku.

- Waluta kredytu: Zdecydowana większość kredytobiorców, ubiega się o kredyt w PLN. Są jednak i tacy, którzy skrupulatnie obserwując kursy walut, wybierają euro lub franki szwajcarskie. Jest to dosyć ryzykowne, jednak czasem opłacalne ze względu na całkowity koszt kredytu.

Kredyt hipoteczny, to świetne rozwiązanie szczególnie dla młodych osób, które marzą o własnym mieszkaniu i życiu na własny rachunek. Osoby z chociaż kilkunastomiesięcznym stażem pracy, mogą ubiegać się o taki kredyt w wielu polskich bankach, z dużą szansą na przyznanie. Przed podjęciem jednak decyzji o wyborze kredytu hipotecznego, należy indywidualnie rozważyć wszystkie wymionione czynniki, tak by nie martwić się spłatą kredytu, a jedynie cieszyć się własnym, wymarzonym mieszkaniem.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyt? Nie dla wszystkich

Kredyt? Nie dla wszystkich

Autorem artykułu jest dywynKredyty, to produkty bankowe, które dla wielu z nas są po prostu niedostępne. Powody tego są różne i nie zawsze muszą być spowodowane naszą złą sytuacją finansową. Wystarczy nie spełniać kryterium posiadania umowy o pracę lub posiadać ją, ale na czas określony i wyjątkowo krotki, by nasz wniosek kredytowy został odrzucony.

Czasami wystarczy zła historia kredytowa w BIK, aby nasza wizyta w banku stała się bezcelowa. Wyjście w takiej sytuacji jest tylko jedno: pożyczki gotówkowe udzielane przez firmy parabankowe. Czy to rzeczywiście jedyna opcja? W mojej ocenie absolutnie nie. Istnieje wiele innych rozwiązań, dzięki którym zyskamy dodatkową gotówkę.

Istotne jest jak dużą sumę pieniędzy chcemy pożyczyć, lub po prostu posiadać. Jeśli jest to kwota znaczna – pożyczka lub kredyt są jednak najprostszymi z wyjść. Przy mniejszych kwotach rozwiązań jest o wiele więcej. Pierwszym – najprostszym – jest oszczędzanie. Czasami umiejętne oszczędzanie wystarczy, aby uzyskać całkiem sporą kwotę pieniędzy. Rzecz jasna nie stanie się to natychmiast, ale w perspektywie czasu jest to możliwe.

Dodatkowa praca. Czasami, najlepszym sposobem pozyskania dodatkowej gotówki jest praca. Poza pracą wykonywaną na co dzień, podjęcie dodatkowego zatrudnienia – choć przez krótki okres – może podreperować budżet domowy i umożliwić zrealizowanie zamierzonych celów finansowych. Minusem jest czas niezbędny do osiągnięcia celu, plusem natomiast – brak dodatkowych kosztów typu odsetki, czy prowizje.

Pieniądze od rodziny lub przyjaciół. Oczywiście nie mam na myśli darowizny, choć i takie opcje mogą się pojawić, sensowniejszym rozwiązaniem są pożyczki prywatne. Bliskie osoby mogą pożyczyć szukaną sumę pieniędzy, i z pewnością koszty takiej pożyczki będą mniejsze niż koszty pożyczek w instytucji bankowej lub para bankowej.

Pożyczki social lendingg. Ze względu na niskie koszty takiego rozwiązania cieszy się ono olbrzymią popularnością. W sieci Internet istnieje sporo stron, na których można dokonać takiej transakcji.

Potrzeba posiadania dodatkowej gotówki nie zawsze musi oznaczać pożyczkę, a jeśli nawet, nie jest powiedziane, że koszty takiej transakcji muszą być znaczne. Warto więc rozważyć inne możliwości pozyskania gotówki. Kto wie, może okażą się korzystniejsze?

---

Osoby zainteresowane dotykowymi informacjami na temat pożyczek pozabankowych zapraszam do zapoznania się z poradnikiem: pożyczki pozabankowe.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyt dla zadłużonych - recepta na chwilowe problemy finansowe?

Kredyt dla zadłużonych - recepta na chwilowe problemy finansowe?

Autorem artykułu jest Krzysztof R.Osoby zadłużone w BIK są praktycznie bez szans na uzyskanie kredytu w banku. Co więc mają zrobic jeśli pilnie potrzebują pieniędzy? Rozwiązaniem może być wzięcie pożyczki w innych firmach, nie będących bankami, które chętnie udzielają kredytów takim osobom. Czy jednak jest to bezpieczne rozwiazanie?

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, życie bez instytucji finansowych takich jak banki. Nikt już nie trzyma pieniędzy w skarpecie, czy w materacu. Każdy posiada konto w banku, często z dostępem przez Internet lub telefon. Banki pomagają nam również w wielu różnych sytuacjach w naszym życiu, pożyczając nam pieniędzy na określone cele. Wiele ludzi bierze kredyt, za który może kupić wymarzone mieszkanie lub zbudować dom, czy kupić sobie samochód. Rodzajów kredytów jest tyle ile potrzeb ludzkich. Często kredyty brane są nie na określony cel, lecz po prostu na bieżące wydatki, zaległe opłaty, czy zobowiązania. Dzięki takim usługom, ludzie w trudnej sytuacji, mogą wyjść na prostą i uporać się z chwilowymi problemami finansowymi. W dużo gorszej sytuacji jednak, są ludzie, którzy już posiadają długi, są wpisani na listę dłużników. W takim przypadku większość banków nie chce pożyczać tym ludziom pieniędzy, bojąc się, że ich nie będą mogli oddać.

Co więc mogą zrobić osoby zadłużone, będące w ciężkiej sytuacji, potrzebujące pilnie gotówki na pokrycie zaległych zobowiązań? Na szczęście oprócz banków na rynku funkcjonują także firmy, które udzielają pożyczek takim osobom. Kredyt gotówkowy dla zadłużonych, często jest jedynym sposobem, na rozwiązanie chwilowych trudności finansowych. Jednak przed skorzystaniem z usług firm oferujących takie pożyczki, należy sobie uświadomić kilka rzeczy.

Po pierwsze raczej nie możemy liczyć na pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Kredyty tego typu zazwyczaj opiewają na niskie kwoty, w granicach 2000 złotych. Jednak często właśnie tyle pieniędzy wystarczy aby wyjść na prostą. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że tego typu pożyczki, udzielane są zawsze na dużo wyższy procent niż w bankach. Firmy podejmują ryzyko udzielając kredytów osobom zadłużonym, ale w zamian narzucają bardzo wysokie oprocentowanie. Dlatego też należy się zawsze przed podpisaniem umowy, dokładnie zorientować ile będziemy musieli oddać i po jakim czasie. Jeśli będziemy długo zwlekać, odsetki będą rosnąć i może się okazać, że wpadniemy w jeszcze większe problemy finansowe niż wcześniej. Dlatego też wszelkie działania należy podejmować z rozwagą i najlepiej przed wyborem firmy, porównać oferty korzystając z dostępnych w Internecie portali, lub też samodzielnie odwiedzając siedziby firm kredytowych.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

wtorek, 20 grudnia 2011

Przewalutowanie kredytu – najgorsze co możesz zrobić

Przewalutowanie kredytu – najgorsze co możesz zrobić

Autorem artykułu jest katia81Raty kredytów hipotecznych walutowych wzrastają wraz z podnoszeniem się kursu waluty w jakiej został zaciągnięty. Koszt raty jest jednak pomijalnie mały w porównaniu z kwotą całkowitego zadłużenia. Przewalutowanie kredytu w nieodpowiednim momencie może znacząco podnieść kwotę kredytu co jest już bardzo niebezpieczne.

Zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w walucie obcej? Masz kredyt we frankach? Patrzysz jak kursy walut galopują do góry i zastanawiasz co zrobić aby ten koszmar się skończył.

Co zatem zrobić kiedy mamy kredyt walutowy hipoteczny. Co zrobić z kredytem we frankach lub innej walucie obcej? Na te pytania coraz więcej Polaków usiłuje w chwili obecnej znaleźć trafną odpowiedź.

Najprostsze rozwiązanie, które przychodzi w takiej sytuacji do głowy to oczywiście przewalutowanie kredytu. Niestety jest to chyba najgłupsze wyjście z tej trudnej sytuacji. Przewalutowanie kredytu w chwili kiedy waluty osiągnęły wysoki pułap jest po prostu formą ucieczki od sytuacji pełnej obaw, jednak ta ucieczka pociąga za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje. W efekcie okazuje się, że po operacji przewalutowania z na przykład franka szwajcarskiego na walutę rodzimą nasz kredyt, a ściślej mówiąc kwota zadłużenia może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Aby dokładnie określić w jakim momencie warto kredyt przewalutować, aby sprawdzić, zobaczyć na własne oczy i zrozumieć mechanizm kredytu walutowego i jaki on ma wpływ na kwotę całkowitego zadłużenia trzeba przeanalizować przypadek stosując narzędzie jakim jest symulacja przewalutowania kredytu walutowego. Wgłębiając się bowiem w detale i obserwując jaki wpływ ma kurs danej waluty w momencie zaciągania kredytu walutowego i jego planowanego przewalutowania, można wysnuć konkretne wnioski. Wnioski takie w większości przypadków ostudzą zapędy spanikowanego kredytobiorcy, pokażą jak nieznaczny wpływ na koszt całkowity kredyt mają chwilowe wahania kursów i pozwolą delikwentowi spać spokojnie i obserwować zachowanie rynku walutowego.

Prawidłowe zaanalizowanie skutków nieprzemyślanej decyzji ma kluczowe znaczenie ponieważ instynktownie zachowujemy się nieracjonalnie w przypadku kredytów hipotecznych walutowych. Widząc wzrastające kursy walut chcemy zmieniać walutę kredytu co zazwyczaj jest zgubne, kiedy natomiast kurs waluty spadnie, cieszymy się że kredyt jest tani zamiast wtedy właśnie przewalutować kredyt i czekać na wzrost kursu po to, aby w przyszłości zarobić na ruchach kursów i zredukować znacząco swojej zadłużenie.

Z symulacji przewalutowania kredytu hipotecznego widać ponadto bardzo dokładnie, że wysokość rat kredytu, spłacanych chwilowo jako wyższe ma znikomy wpływ na całkowity koszt kredytu. Warto o tym pamiętać i nie dać się ponieść emocjom, ponieważ w przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych na kilkaset tysięcy złotych każda nieprzemyślana decyzja może skutkować stratą sięgającą kilkadziesiąt tysięcy.

---

www.hipo.net.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Konto bankowe - jakie wybrać?

Konto bankowe - jakie wybrać?

Autorem artykułu jest Karol JaszewskiJak się wstępnie szacuje większość naszych rodaków posiada konto w banku. Na szczęście zaciera się już w ludzkiej świadomości mit o tym, że banki kradną i najlepiej trzymać pieniądze w domu w przysłowiowej skarpecie. Stąd też oferty banków dotyczące kont bankowych są bardzo szerokie.

Banki oferują również konta bankowe dla poszczególnych grup wiekowych czy społecznych i tak dla przykładu mamy konta dla osób młodych czy dla pań w wieku 50 plus. Dla osób posiadających dostęp do sieci internet najlepsze są konta internetowe. Zdecydowanie to obecnie najpopularniejszy rodzaj kont. Konto internetowe to bardzo wygodny sposób kontroli nad swoimi finansami, gdyż w każdej chwili możemy się zalogować do swojego konta poprzez stronę internetową banku i już wiemy ile mamy pieniędzy na koncie, albo od kogo przyszedł przelew. Mając konto internetowe w bardzo łatwy sposób możemy dokonywać samodzielnie różnych transakcji jak choćby opłacać rachunki czy wykonywać różne inne przelewy. Oszczędzamy w ten sposób pieniądze gdyż nie musimy płacić prowizji od każdego rachunku pobieranej w każdym pukcie opłat czy na poczcie oraz równie cenny czas gdyż nie musimy już stać w kolejkach.

Istotne jest też to, że wiele banków oferuje konta internetowe za 0 zł - jednym z takich kont jest Konto Osobiste Premium w banku Raiffeisen

Możemy także zdecydować się na konto, z którego można wybierać pieniądze we wszystkich bankomatach, a nie tylko w tych które należą do naszego banku. To świetne rozwiązanie gdyż nie musimy już szukać poszczególnych bankomatów i wybieramy pieniądze z dowolnego nie płacąc prowizji.

Tak więc posiadanie własnego konta w banku ma bardzo wiele plusów. Porównanie najlepszych osobistych kont bankowych znaleźć można na poniższej stronie - konta osobiste

---

Portfel24.eu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Szybka gotówka czyli kredyt gotówkowy

Szybka gotówka czyli kredyt gotówkowy

Autorem artykułu jest Karol JaszewskiBardzo powszechne stało się dziś zaciąganie kredytów gotówkowych. Choć obecnie znaczniej trudniej jest taki kredyt dostać gdyż w związku z coraz większym zadłużeniem Polaków banki zaczęły bardziej wnikliwie sprawdzać zdolność kredytową pożyczkobiorców.

Bardzo powszechne stało się dziś zaciąganie kredytów gotówkowych. Choć obecnie znaczniej trudniej jest taki kredyt dostać gdyż w związku z coraz większym zadłużeniem Polaków banki zaczęły bardziej wnikliwie sprawdzać zdolność kredytową pożyczkobiorców. Jednak jeśli mamy wystarczające dochody i dobrą historię kredytową to możemy liczyć na szybką gotówkę w postaci kredytu gotówkowego. Tak naprawdę wiele osób zaciąga pożyczki gotówkowe w związku z tym, że spotykają ich pilne wydatki jak na przykład remont czy naprawa auta.

Najczęściej to poprzez różnego rodzaju najczęściej niefortunne zdarzenia losowe ludzie zaciągają pożyczki w bankach gdyż nie posiadają żadnych oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. Wtedy też kredyt gotówkowy jest jedynym rozwiązaniem. Należy też jednak pamiętać by nie zadłużać się ponad swoje możliwości finansowe, gdyż bardzo łatwo jest wpaść w błędne koło pożyczek, z których później ciężko jest wyjść, a spłaty rat stają się bardzo ciężkie do udźwignięcia dla domowego budżetu. Stosunkowo łatwy dostęp do szybkiej gotówki może bardzo ułatwiać życie lecz może też je znacznie skomplikować dlatego tak istotne jest by decyzje o kredytach podejmować z głową.

Kredyt gotówkowy
możemy otrzymać dzisiaj nawet bez wychodzenia z domu a kwota takiego kredytu może wynosić nawet do 60 tysięcy złotych - jedną z takich ofert posiada Money.pl - Kredyt przez internet

Jednak aby sprawdzić najciekawsze oferty dostępne w internecie warto skorzystać z porównywarki kredytów gotówkowych a jeśli nadal będziemy mieli wątpliwości co do tego jaki kredyt wybrać, możemy skorzystać z darmowej pomocy konsultanta który doradzi nam w wybraniu odpowiednego dla nas kredytu gotówkowego.

---

Portfel24.eu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyty dla rolników – Agrobiznes

Kredyty dla rolników – Agrobiznes

Autorem artykułu jest Marek BrockiAgrobiznes to jedna bardzo ważna i strategiczna gałąź gospodarki. Jest motorem, który napędza wzrost gospodarczy państwa. Mimo tak ważnych aspektów, rolnicy mają duże trudności z uzyskaniem nawet niewielkich funduszy zwłaszcza poprzez kredyty na modernizację, zakup gruntów lub w postaci gotówki na inne cele.

W dzisiejszych czasach w Polsce być rolnikiem to duże wyzwanie. Ceny wyprodukowanych przez rolnika produktów rolnych są kluczowym punktem jego zysków. Jednak trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą ceny zbóż jesienią, lub trzody chlewnej, gdy przyjdzie czas na sprzedaż. Nim plony przyjdzie zebrać z pól, pieniądze niezbędne są już w okresie wczesnej wiosny na zakup nasion zbóż, nawozów oraz przeprowadzenie innych niezbędnych prac w gospodarstwie.

- Banków, które udzielają kredytów grupie zawodowej rolników jest mało. Nie mają oni przecież możliwości przedstawienia zaświadczeń z pracy o uzyskiwanych dochodach. Mają w efekcie zawężony krąg oferentów do której mogą zwrócić się po kredyt. Bank BGŻ posiada unikalną ofertę dla sektora rolno-spożywczego. Zmienił się bardzo ważny punkt w ofercie kredytowej dla agrobiznesu! Starając się o kredyty dla rolników w Banku Gospodarki Żywnościowej wystarczy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Redukcja formalności związana z przyznaniem kredytu została uproszczona maksymalnie. Dodatkowo szybka decyzja i wypłata pieniądz w tym procesie to duże wsparcie dla osób pracujących na roli, uprawiających swoją bądź cudzą ziemię rolną.

Bank BGŻ dla młodych ludzi działających w branży rolniczej przygotował atrakcyjne kredyty na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, sadowniczych, nieruchomości rolnych. Wszystko oparte na prostych i przejrzystych zasadach. Wszystkim rolnikom proponujemy przyjrzenie się bliżej propozycji tego banku.

---

Kredyty dla rolników - Bank BGŻ


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Co jest najważniejsze przy kredycie hipotecznym?

Co jest najważniejsze przy kredycie hipotecznym?

Autorem artykułu jest Godna EmeryturaRynek kredytów hipotecznych w Polsce rozwinął się dość niedawno i stał się powszechnie dostępny, ale czy dla każdego? Kto i na jakich warunkach może starać się o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny Jak powszechnie wiadomo banki jednak niechętnie udzielają kredytu dla wszystkich, którzy tylko się o to ubiegają. Najlepszy kredyt hipoteczny jest produktem długoterminowym, który wiąże klienta z bankiem na kilkadziesiąt lat, przy pomyślnych okolicznościach, dla niektórych nawet na 40 lat.

Tak długi „związek” to nie przelewki, dlatego należy poważnie się zastanowić nad wyborem odpowiedniego „partnera” i warunków na jakich udzielany jest kredyt hipoteczny.

Dodatkowym ograniczeniem, a raczej zabezpieczeniem dla banków są rekomendacje. I tak ostatnia rekomendacja T wyznacza limit dla kredytobiorcy – raty kredytów nie mogą być wyższe niż połowa miesięcznych dochodów, w przypadku dochodów przekraczających średnią krajową poziom wzrasta do 65%.

Dzięki Unii Europejskiej mają być wprowadzone ujednolicenia zasad przyznawania kredytów hipotecznych. Potencjalni klienci mają otrzymywać czytelne i przejrzyste informacje odnośnie warunków, zasad udzielania kredytu czy sposobu przeliczania oprocentowania lub spreadów w kredycie walutowym.

Co wpływa na udzielenie kredytu hipotecznego?

Najważniejsza jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Określa ona możliwość kredytobiorcy do regularnej i terminowej spłaty kredytu. Jest ważna dla banku, dlatego każdy ma swoje kryteria jej wyznaczania. Przy obliczaniu zdolności kredytowej kredytu hipotecznego bierze się pod uwagę m.in. dochód brutto, kwotę kredytu, okres kredytowania, walutę kredytu, wkład własny, liczbę osób w gospodarstwie domowym, inne zadłużenia i wiele innych (znaleźć się tu może np. miasto w jakim nabywamy nieruchomość czy okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy).

Jak podnieść naszą zdolność kredytową?

To proste wbrew pozorom.

Jeśli posiadamy jakieś dodatkowe zobowiązania krótkoterminowe w miarę możliwości można je spłacić, gdyż to znacząco wpływa na obniżenie naszej zdolności kredytowej.

Jeśli otrzymujemy dodatkowe premie czy inne dochody bank też może wziąć to pod uwagę.

By w krótkim czasie zwiększyć naszą zdolność kredytową należy dołączyć dodatkowego kredytobiorcę, który poprzez swoje dochody (wysokie) podniesie nasze możliwości uzyskania kredytu. Współkredytobiorcą może być praktycznie każdy, kto posiada odpowiednie zarobki i nie jest zbyt stary.


Pamiętaj!

Kredyt hipoteczny jest dla każdego, jednak nie każdy na niego zasługuje.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Czy budowanie fikcyjnej zdolnośc kredytowej doprowadzi mnie do ruiny?

Czy budowanie fikcyjnej zdolnośc kredytowej doprowadzi mnie do ruiny?

Autorem artykułu jest kubareferOstatnio stało się popularne określenie "fikcyjna zdolność kredytowa". Młodzi ludzie używają jej, by zaciągnąć kredyt w chwili, gdy tak naprawdę nie stać ich na spłatę zobowiązania. Zatem, czy fikcyjna zdolnoś kredytowa prowadzi do ruiny finansowej? I co to w ogóle jest ta fikcyjna zdolnosć?

Fikcyjna zdolność kredytowa to określenie potoczne.

Gdybym miał je streścić jednym słowem, użyłbym słowa "oszustwo". Tak, oszustwo. Już wyjaśniam dlaczego.

Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt bez zdolności kredytowej, pakujemy się na własne życzenie w poważne kłopoty. W jaki sposób bowiem wyobrażamy sobie nasze finanse za kilka tygodni lub miesięcy, gdy oprócz codziennych wydatków, na które już dziś nie starcza nam pieniędzy, będziemy mieli na głowie raty kredytu do spłacenia.

Fikcyjna zdolność doprowadzi nas do poważnych kłopotów.

Jeśli oszukamy bank lub firmę udzielającą szybkich kredytów, to nie dość, że balansujemy na granicy prawa, to dodatkowo obciążamy siebie wydatkiem, na który (według obliczeń banku) tak naprawdę nas nie stać.

Wróćmy jednak do pierwszych pytań zadanych w tym artykule.

Czym jest zdolność fikcyjna do zaciągania kredytu?

Pojęcie fikcyjnej zdolnosci obowiązuje wtedy, gdy zataimy przed bankiem jakieś fakty, które umożliwią nam dostęp do zaciągnięcia pożyczki. Wśród takich zatajonych faktów może być między innymi informacja o:

- posiadanym kredycie w innym banku lub firmie prywatnej

- niższych niż przedstawione dochodach

- wyższych niż przedstawione wydatkach

- informacja o braku dodatkowych dochodów, choć te podaliśmy bankowi jako obowiązujące.

Fikcyjna zdolność do zaciągania kredytu to pojęcie, które tak naprawdę określa głupotę i nieodpowiedzialność osoby, która zdecydowała się na zatajenie faktów przed bankiem.

Jeśli bowiem uda nam się zaciągnąć kredyt bez zdolnosci kredytowej, możemy być pewni, że nie uda nam się go spłacić własnymi siłami. Będziemy musieli wtedy prosić o pomoc rodzinę lub znajomych.

Może warto zatem w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy innych osób, zamiast udawać się do banku i podejmować ogromne ryzyko finansowe?

---

odwiedź: www.najtanszy-kredyt-gotowkowy.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyty samochodowe kalkulator

Kredyty samochodowe kalkulator

Autorem artykułu jest Marek BrockiPoszukując dobrego i taniego kredytu na zakup samochodu, warto zapoznać się z ofertami różnych banków oraz przeprowadzić symulację kredytową w kalkulatorze kredytowym. Dzięki takiemu posunięciu uda się wybrać kredyt samochodowy, którego koszty nie będą dużym obciążeniem dla portfela.

Użyteczny kalkulator kredytowy zamieszczony w zestawieniu bankowym to niezbędne narzędzie dla każdej osoby, która zamierza sfinansować zakup samochodu poprzez kredyt. W zależności od sumy, jaką klient zamierza pożyczyć, okresu kredytowania, stopy oprocentowania, która w każdym banku jest inna obliczymy wysokość raty miesięcznej, którą będziemy spłacać. Porównanie dostarcza informację o banku, który „na dzień dzisiejszy” posiada najtańszą ofertę kredytową.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji w poszczególnych bankach od wartości udzielonego kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania są zawsze dokładnie podawane w każdej umowie kredytowej. Trzeba się również liczyć z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego AC. Sprawdźmy, więc, czy istnieje możliwość zakupienia polisy ubezpieczeniowej na własną rękę, czy też wybór firmy ubezpieczeniowej narzuca nam bank, stosując zachętę w postaci promocyjnych stawek. Zdarza się jednak, że zastąpienie ubezpieczyciela proponowanego przez bank opłaci się.

Męski świat motoryzacyjny nieodłącznie wiąże się z finansami. By stać się posiadaczem oryginalnego samochodu z kieszeni wysupłać trzeba niezłą sumkę. Często odnaleziony, wymarzony egzemplarz znajduje się poza granicami Polski. Import samochodów używanych z zagranicy poprzez kredyt nie stanowi jednak już problemu. Kredyt samochodowy na auto z zagranicy otrzymać można bez żadnych zaświadczeń o zarobkach. Warunki, jakie proponuje Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A. należą do jednych z najkorzystniejszych. Ekstremalnie uproszczone procedury przyciągają coraz większą liczbę klientów.

Dołącz do kredytobiorców najtańszego kredytu samochodowego. Zawsze najlepsza cena na rynku – kredyty samochodowe.

---

Sprawdź atrakcyjne oferty bankowe na zakup mieszkania : Kredyty Hipoteczne


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Zachodni model pożyczki

Zachodni model pożyczki

Autorem artykułu jest 5tka_PR -Produkty finansowe idą z duchem czasu – jesteśmy zamożniejsi niż 20 lat temu, dlatego i pożyczki krótkoterminowe w Polsce zmieniają swoje oblicze. W ostatnim czasie w Polsce obserwujemy nowoczesne modele pożyczania pieniędzy, które od lat są standardem na zachodzie.

Telefonia komórkowa, komputery i internet zrewolucjonizowały nasze życie i sposób, w jaki załatwiamy najprostsze sprawy. Zamiast listów wysyłamy e-maile, zamiast pamiętników piszemy blogi, a zdjęcia oglądamy nie w albumie a laptopie lub iPadzie. Dzięki nowym zdobyczom technologii wiele codziennych sprawunków związanych z finansami również organizujemy bez wychodzenia z domu. Oferowane Polakom produkty finansowe musiały także podporządkować się tym zmianom i dostosować do przesiąkniętego przez technologię nowoczesnego stylu życia mieszkańców Polski.

Statystyki nie kłamią: prognozy mówią, że do końca 2011 roku Polacy będą posiadali 1229 komórek na 1000 mieszkańców, oznacza to, że wiele osób ma więcej niż jedną komórkę, z których aktywnie korzysta. Polska wiedzie prym w ilości wysyłanych SMS-ów. Mieszkańcy naszego kraju wyjątkowo pokochali tę formę porozumiewania się i tworzą ich ponad dwa razy więcej niż Francuzi czy Niemcy. Średnio piszą sześć wiadomości tekstowych dziennie. Równie dobrze wygląda sytuacja z użytkowaniem internetu. Według danych GUS z końca 2010 roku w 70% polskich domów znajduje się komputer, a 63% gospodarstw ma dostęp do Internetu. Tak optymistyczne statystyki pozwalają inwestorom na wprowadzanie na polski rynek nowych usług, a firmom finansowym tworzenie nowego profilu pożyczkobiorcy.

Coraz większą popularnością cieszą się zakupy realizowane przez Internet i SMS-ów: przelewy z użyciem kodów SMS-owych, prenumerata gazety, zapłata za towary z internetowego sklepu spożywczego. Teraz także jeden SMS lub email pozwala uzyskać drobny kredyt – szybko, sprawnie i bez stresu. Małe pożyczki mają na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ekonomicznych, niezaplanowanych wydatków lub sfinansowanie prezentu-niespodzianki. Firmy pożyczkowe gwarantują swoim klientom pełną elastyczność i wygodę, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa. „W odpowiedzi na oczekiwania współczesnego konsumenta nasza firma udostępnia składanie wniosku o pożyczkę za pomocą SMS. Definiujemy naszego klienta, jako osobę przedsiębiorczą i aktywną, która oczekuje prostego, a zarazem nowoczesnego sposobu otrzymania pożyczki.” – mówi Krzysztof Przybysz, ekspert Ekspres Kasy w Polsce.

Firmy takie jak Ekspres Kasa kierują swoje usługi do osób płynnych finansowo, które potrzebują chwilowego wsparcia, gdyż np. nadarzyła się okazja wyjazdu na snowboard w Alpy lub kupna nowego sprzętu RTV w korzystnej cenie, a brakuje przysłowiowych paru groszy. „Ludzie coraz chętniej zamiast liczyć pieniądze liczą na wspaniałe wspomnienia i dobrą zabawę. Dlatego kiedy brakuje 200-500 zł decydują się wziąć drobną pożyczkę na krótki okres i cieszyć się chwilą. W listopadzie ubiegłego roku zanotowaliśmy blisko 9% wzrost sprzedaży pożyczek w stosunku do poprzedniego miesiąca” - dodaje Krzysztof Przybysz z Ekspres Kasy.

SMS można wysłać z każdego miejsca, w każdej chwili i to właśnie ten argument przekonał tysiące Polaków do korzystania z usług Ekspres Kasy. Warunkiem uzyskania takiego wsparcia finansowego jest najczęściej wiek - minimum 21 lat oraz „dobra” historia kredytowa, a pieniądze zostaną dostarczane na konto lub wprost do rąk pożyczkobiorcy w ciągu zaledwie dwóch dni.

Więcej informacji na: www.ekspreskasa.pl

Grupa Ferratum – europejski lider w zakresie mikropożyczek dostępnych przez telefon i Internet istnieje od 2005 roku. Firma z powodzeniem działa w 13 krajach Europy: Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Łotwie, Polsce, Słowacji, Słowenii i Szwecji. Na sukces firmy pracuje ponad 100 profesjonalistów, którzy zyskali zaufanie ponad 700 tysięcy stałych i zadowolonych klientów. W Polsce funkcjonuje z powodzeniem od marca 2007 roku.

Flagową usługą oferowaną w Polsce przez Grupę jest Ekspres Kasa - krótkoterminowe pożyczki (do 15 dni) na małe kwoty od 100 do 800 złotych. Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do osób, które potrzebują chwilowego wsparcia finansowego.

Odbiorcami Ekspres Kasy są osoby przedsiębiorcze i aktywne zawodowo, które oczekują prostego, a zarazem nowoczesnego sposobu udzielania pożyczek. Dlatego Ekspres Kasa realizuje swoje usługi za pośrednictwem Internetu lub sms. Zobowiązania udzielane są bez poręczenia, osobom w wieku od 21 do 70 lat, niewidniejącym jako dłużnicy w rejestrach niebankowych

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Pożyczki i kredyty bez BIK nie rozwiążą problemów

Pożyczki i kredyty bez BIK nie rozwiążą problemów

Autorem artykułu jest dywynŻycie nie jest łatwe. Wie o tym wiele osób posiadających zła historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (skrót BIK). Rejestr BIK przechowuje informacje o kredytach, pożyczkach, rachunkach i innych operacjach finansowych.

Przeszłość kredytowa może być dobra i zła. Na niekorzyść wielu potencjalnych kredytobiorców (posiadających złą przeszłość kredytową), banki oraz parabanki (przykładowo SKOK-ki) mają pełen dostęp do informacji przechowywanych w BIK.

Jeżeli nie spłaciłeś na czas kredytu, zapomniałeś opłacić rachunek za gaz lub telefon to musisz się liczyć z tym, że: zostanie odmówione ci udzielenie kredytu lub będziesz musiał przedstawić dodatkowe dowody na to, że jesteś osobą rzetelną, która nie będzie miała problemów ze spłatą comiesięcznych rat. Zła historia w BIK = prawie pewne kłopoty z uzyskaniem pożyczki, kredytu czy w przypadku firmy z leasingu.

Co można zrobić w sytuacji w której bank definitywnie nie udzieli nam pożyczki? Można poszukać tzw. pożyczki bez BIK. Gdzie szukać? W instytucja pozabankowych oraz u osób prywatnych.

W pierwszej kolejności warto dobrze przemyśleć sens zaciągania pożyczki. Jeżeli pieniądze nie są Ci potrzebne do przetrwania, to zrezygnuj z zaciągania pożyczki! Wakacje, nowy telewizor czy samochód może poczekać na lepsze czasy.

Jeżeli musisz pożyczyć to spytaj rodzinę i przyjaciół. Oby Ci zaufali i pożyczyli pieniądze…

Ostatecznością powinny być pożyczki w instytucjach pozabankowych, które reklamują się w TV (i przynoszą pieniądze do domu), gazetach i Internecie. Bez BIK i poręczycieli. Piękne? Niestety nie!

Zaciągając pożyczkę pozabankową musisz liczyć się z bardzo wysokim oprocentowaniem i ogromnymi kosztami! Zazwyczaj będziesz musiał spłacić dwukrotność zobowiązania. Pożyczając 10.000zł spłacisz 20.000zł i więcej. W przypadku chwilówek przez Internet i na sms koszt będzie znacznie wyższy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosząca ponad 500% to norma. Czas na spłatę zobowiązania 15 i 30 dni. Czy na pewno tego potrzebujesz? Zastanów się dobrze i przemyśl to nie dwa, a trzy razy.

Nowością są pożyczki społecznościowe, które mogą okazać się tańszym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, że osoba udzielająca pożyczki może zarządzać weksla lub poświadczenia majątkowego, a w przypadku niespłacenia rat analogicznie jak w przypadku bank sprawa zakończy się na firmie windykacyjnej lub u komornika.

Nie wpłacaj tzw. opłat przygotowawczych. Jeśli postanowisz wpłacić pieniądze to najprawdopodobniej je bezpowrotnie stracisz. Osób chcących zarobić na niedoli innych jest wiele, a banki wbrew wielu opinią są najlepszym miejscem do pożyczania pieniędzy.

Osoby pragnące dowiedzieć się więcej na temat pożyczek pozabankowych i zagrożeń z nimi związanych, serdecznie zapraszam do zapoznania się z poradnikiem „pożyczki pozabankowe”.

---

Autor artykuły jest redaktorem portalu finansowego poświęconego pożyczką gotówkowym: kredyt gotówkowy 4u.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Tani kredyt gotówkowy: wykorzystaj spadki oprocentowania i prowizji

Tani kredyt gotówkowy: wykorzystaj spadki oprocentowania i prowizji

Autorem artykułu jest Marek BrockiPożyczkowe zamiary warto rozpocząć od przeglądu finansowych zestawień ofert kredytowych w poszczególnych bankach, sprawdzając promocyjne propozycje, co w efekcie umożliwi uzyskanie taniego kredytu gotówkowego.

W oczekiwaniu na klienta banki prześcigają się w promocjach. Przynosi to niezmierne korzyści wszystkim tym, których inspiracją są oszczędności w budżecie domowym, również w momencie, gdy sytuacja zmusza ich do pożyczenia pieniędzy.

Okresy przedświąteczne oraz wakacyjne to wzmożone zapotrzebowanie na gotówkę. Tradycyjnie pojawiają się obniżki w kredytach gotówkowych. Dotyczą one obniżonego oprocentowania niż zazwyczaj oraz niższego lub całkowitego braku prowizji bankowej za udzielenie kredytu. Porównując oferty bankowe: kredyty gotówkowe, warto również zwrócić uwagę czy nie wymagane jest przymusowe wykupienie ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy.

Ubezpieczenie, które należy wykupić biorąc kredyt gotówkowy, podwyższa koszty i po przeliczeniu okazuje się, że nie jest to tak atrakcyjna oferta jak się wydawało. Należy zwracać uwagę na wszystkie punkty, jakie zawiera oferta kredytowa i dopiero po zapoznaniu się z propozycjami kilku banków wybrać najkorzystniejszą dla siebie.

Można również bezpośrednio skorzystać z propozycji kredytowej wyłonionej przez doradców finansowych w rankingu na najtańszą pożyczkę gotówkową, prezentowaną pod: najtańszy kredyt gotówkowy.

Kolejnym sposobem na wyłonienie taniej oferty kredytowej są kalkulatory kredytowe i porównywarki. Podając podstawowe informacje jak kwota pożyczki i okres kredytowania zostają przedstawione wyniki z kilkunastu banków. Bardzo pomocne narzędzie zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych takich jak kredyty mieszkaniowe. W tym przypadku można również sprawdzić własną zdolność kredytową.

Propozycje kierowane do osób będących właścicielami firm, emerytów, rencistów, nauczycieli, lekarzy, pracowników administracji publicznej, służb mundurowych i służby zdrowia posiadają przeważnie uproszczone formalności i nie wymagają przedkładania zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak zaprzepaścić szansę na kredyt

Jak zaprzepaścić szansę na kredyt

Autorem artykułu jest Sławomir DąbrowskiWniosek o kredyt hipoteczny rozpatrzony pozytywnie, mieszkanie już dawno upatrzone, wystarczy tylko podpisać umowę. Przyszły kredytobiorca nie powinien jednak cieszyć się zbyt wcześnie.

W dążeniu do podpisania umowy kredytowej może przeszkodzić jeszcze kilka kwestii. Warto wiedzieć wcześniej, czego się spodziewać, aby nie zaprzepaścić drogi, jaką się już pokonało.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny jest bardzo złożony. Wymaga przedstawienia wielu dokumentów i poddaniu się wnikliwej analizie ze strony banku. W końcu następuje upragniony moment otrzymania pozytywnej decyzji. Nie daje to jednak stuprocentowej pewności, że umowa zostanie podpisana. Do tego momentu może wydarzyć się kilka rzeczy, które uniemożliwią sfinalizowanie transakcji.

Zmiany na ścieżce kariery

Jeśli przyszły kredytobiorca otrzyma propozycję pracy przed podpisaniem umowy kredytowej, lepiej żeby dobrze się zastanowił nad zmianą miejsca zatrudnienia. Choć banki rzadko przeprowadzają dalszą weryfikację po decyzji kredowej, lepiej mieć się na baczności. - Przyznając kredyt, banki z reguły wymagają, żeby umowa o pracę, jaką posiada klient trwała od minimum 3 miesięcy i nie wygasała przed upływem co najmniej 6 miesięcy. Wykluczone są też umowy na okres próbny. Oczywiście bank może zastosować odstępstwo od procedur, ale warto wcześniej poznać jego politykę w tej kwestii – wyjaśnia Michał Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus i ekspert Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). Może się okazać, że bank zażąda przeprowadzenia całej analizy kredytowej od początku i przyszły kredytobiorca będzie musiał zaczekać z nowym wnioskiem do momentu osiągnięcia wymaganego przez bank minimalnego stażu pracy.

W sytuacji gdy po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank dowie się o przejściu przyszłego kredytobiorcy na zwolnienie lekarskie czy urlop macierzyński, także może zgłosić pewne zastrzeżenia - Jeśli zwolnienie przyznane zostało na więcej niż 30 dni, bank może przestać uznawać źródło dochodu, które brał pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej – ostrzega Michał Krajkowski, DK Notus i ZFDF. W przypadku przejścia na urlop macierzyński instytucja kredytująca może natomiast zażądać przedstawienia oświadczenia, że kobieta nie zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego i wróci do pracy.

Inne mieszkanie

Jeśli przyszły kredytobiorca zdecyduje się na zmianę nieruchomości, którą zamierzał początkowo kupić na inną lub z jakiegoś względu transakcja nie będzie mogła zostać zrealizowana (na przykład w sytuacji gdy wycofa się sprzedający), to cała procedura kredytowa będzie musiała zostać przeprowadzona niemal od początku. - Kredyt hipoteczny jest bowiem przyznawany na konkretną nieruchomość, która wcześniej musi zostać sprawdzona pod kątem prawnym i technicznym. Na szczęście czasem banki dopuszczają możliwość zastosowania skróconej procedury, ponieważ nie będzie już konieczności przeprowadzania ponownej analizy finansowej i dostarczania wielu dokumentów – tłumaczy Arkadiusz Rembowski, Money Expert i ZFDF. W tym przypadku bank poprosi jednak kredytobiorcę o wszystkie dokumenty dotyczące nowej nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, umowę przedwstępną, czasem wycenę itp.). Niestety większość banków będzie wymagała złożenia nowego, kompletnego wniosku.

Nowy samochód i kino domowe

Jeśli bank podda przyszłego kredytobiorcę ponownej weryfikacji po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, to niemile widziane mogą też być dokonane przez niego duże zakupy, szczególnie jeśli będą one oznaczały konieczność zaciągnięcia kredytu. Zakup samochodu na kredyt, czy sprzętu AGD na raty może bowiem oznaczać, że w oczach banku kredytobiorca obniży swoją zdolność kredytową i stać go będzie na niższy kredyt niż ten, który został mu przyznany wcześniej. Jeśli więc bank dowie się o takim zakupie przed podpisaniem umowy może zażądać ponownego obliczenia zdolności kredytowej, ze względu na wystąpienie większego ryzyka, że kredytobiorcy nie będzie stać na terminowe spłacanie zobowiązań.

Drogie promocje

Często potencjalni kredytobiorcy cieszą się, że ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a kredyt zostanie im przyznany na korzystnych warunkach. Kiedy emocje już opadną warto jednak jeszcze raz prześledzić warunki umowy. - Często te preferencyjne kredyty przyznawane w ramach promocji okazują się nie tak tanie, jak się początkowo wydawało. Banki coraz częściej stosują bowiem tak zwany „cross-selling”, a więc warunkują przyznanie kredytu na promocyjnych warunkach zakupem innych, dodatkowych produktów. W przypadku kredytów hipotecznych banki często zgadzają się obniżyć ich marżę w zamian za skorzystanie z innych usług, na przykład założenie konta, lokaty lub złożenie wniosku o kartę kredytową – mówi Arkadiusz Rembowski, Money Expert i Związek Firm Doradców Finansowych. Korzystanie z tych produktów często generuje dodatkowe koszty. Rezygnacja z nich zazwyczaj oznacza jednak, że kredytobiorca nie będzie mógł skorzystać z oferty promocyjnej i kredyt będzie droższy. Może się więc okazać, że w tej sytuacji nie będzie miał on już wystarczającej zdolności na kredyt o wartości, o którą się ubiega.

Często banki warunkują też przyznanie kredytu na proponowanych warunkach wykupieniem obowiązkowego ubezpieczenia na życie. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest natomiast nierzadko dopiero przy podpisywaniu umowy kredytowej, na podstawie badań lekarskich. Jeżeli klient nie będzie spełniał warunków przyznania takiego ubezpieczenia, wtedy także nie będzie mógł skorzystać z warunków kredytu, zaproponowanych przez bank.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Odporny na zaświadczenia: kredyt samochodowy

Odporny na zaświadczenia: kredyt samochodowy

Autorem artykułu jest Marek BrockiWykwintna i solidna instytucja finansowa, która udzieli kredytu na zakup samochodu i to bez różnicy czy to będzie nowy z salonu czy używany z ogłoszenia; takie pytania często do nas trafiają. Z wypunktowanym tekstem: bez zaświadczenia o dochodach ofertę przesłać proszę.

Większości osobom się wydaje, że takiego dobrego i wbrew pozorom taniego kredytu samochodowego znaleźć się nie udaje. Ten Dom Kredytowy to doświadczony potentat w kredytach i to nie tylko samochodowych. Gotówkę na dowód osobisty pożycza a przy kredytach na zakup lub budowę domu uproszczoną procedurę badania zdolności kredytowej stosuje.

Coraz droższe i bardziej „wypasione bryki” cieszą się popularnością i przeważają z pośród samochodów sprowadzanych do kraju. Im nowszy model tym dłużej posłuży i większe oszczędności w kieszeni kupującego pozostają. Również wiadomo, że za piękną limuzyną i dziewczyny się oglądają. Na samochód sprowadzony z zagranicy, w tej firmie zajmującej się finansami, też kasę pożyczymy.

Na giełdach motoryzacyjnych okazje zakupu samochodu w niskiej cenie się zdarzają. A to „gość” ma kłopoty ze spłatą długów a to go interes pili, jednak w dobie kryzysu sprzedać szybko samochód za dużą kwotę to nie lada wyczyn. Opuścić cenę jest zmuszony, a to dla poszukującego takiego pojazdu; auto-gratka.

Gdy wymarzony samochód w dobrej cenie znajdziemy to kredyt samochodowy w tej firmie na niego również dostaniemy i to bez zbędnych zaświadczeń o zarobkach. Czy to z komisu czy od mechanika zaprzyjaźnionego, sąsiada, kolegi czy nieznajomego, w każdym przypadku, gdy zamierzasz pożyczyć pieniądze, kupić samochód poprzez kredyt lub Leasing, dla firmy czy siebie, zwróć się z tym do Domu Kredytowego [Oferta PDK: kredyty samochodowe]. Oni nie zostawiają ludzi w finansowej potrzebie.

Jednostka gwarantuje niższe oprocentowanie i bezpieczeństwo zakupu, gdy wniosek poprzez Internet złożony zostanie.

Pamiętać należy by dokładnie wszystkie dokumenty kupowanego samochodu sprawdzić, a potem do autoryzowanego serwisu na kontrolę techniczną pojechać koniecznie należy. Stanu prawnego też nie wolno pominąć.

---

Leasing samochodowy, jakie raty - kalkulator samochodowy: Leasing


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Co to są kredyty konsolidacyjne?

Co to są kredyty konsolidacyjne?

Autorem artykułu jest Adrian MatuszczykCo to jest kredyt konsolidacyjny? Dlaczego warto na ten rodzaj kredytu zwrócić uwagę i dla kogo jest on głównie adresowany. Na te pytania można odpowiedzieć zapoznając się z artykułem traktującym o kredytach konsolidacyjnych.

Czy konsolidacja może być korzystna dla naszego portfela? Jeśli nabyliśmy nie dawno mieszkanie, samochód, czy komputer dla dziecka, pojechaliśmy na wczasy, a to wszystko na kredyt? Teraz musimy spłacać niewygodne raty, pewnie w paru bankach i w różnych terminach. Jest pewien sposób, by to wszystko zmienić, a konkretnie – konsolidacja zobowiązań. Spłata będzie dla nas dużo wygodniejsza, a przy okazji – co najważniejsze, nie wpadniemy w pułapkę, jaką jest zadłużenie.

Jedna rata w miesiącu, to możliwe? Jeśli już decydujemy się na kredyt konsolidacyjny to możemy mieć pewność, że będziemy płacić tylko jedną ratę w swoim banku, który wybierzemy, a nie jak dotychczas, wiele rat w różnych bankach. Konsolidacja przynosi także wiele innych korzyści, nie tylko finansowych, w artykule tym postaramy się wyjaśnić Państwu, jakie korzyści tego typu kredyt niesie za sobą, prócz tych finansowych.

Wiadomo, jesteśmy dziś bardzo zabiegani a spłacanie kredytu w różnych bankach może być dla nas bardzo kłopotliwe. Każda rata innej wysokości, w innym banku i w innym terminie – łatwo się pogubić, a przez tego typu zaniedbanie, którego winą była tylko i wyłącznie nieuwaga, możemy przysporzyć sobie wielu problemów. Dodatkowo, spłatę kredytu konsolidacyjnego można rozłożyć na dłuższy okres, w niektórych uzasadnionych przypadkach okres spłacania rat może wydłużyć się nawet do 10 lat!

Jakiego rodzaju kredyt, może zostać zastąpiony tym konsolidacyjnym? Otóż jest ich wiele. Są to między innymi pożyczki gotówkowe, pożyczki i kredyty na samochód, linie kredytowe, kredyty ratalne, a także zobowiązania z tytułu kart kredytowych. Wiele banków oferuje dziś kredyty konsolidacyjne, ich waluta to przeważnie, złotówki.

Czy przy konsolidacji jest ważna historia kredytowa?

Podczas konsolidacji bank wielką uwagę przywiązuje do naszej kredytowej historii, jeśli mamy choć najmniejsze jednorazowe opóźnienia w spłacie jakiegokolwiek kredytu, możemy go nie dostać. Bank naszą historię kredytową weryfikuje w BIK'u (biurze informacji kredytowej). Możemy też znaleźć instytucje, w których możemy wyliczyć naszą zdolność kredytową, nie na zasadzie dochodów, lecz w ramach uproszczonej procedury. Możliwość taka istnieje, w momencie gdy zgłosimy się po kredyt konsolidacyjny do naszego banku macierzystego, gdzie przez dłuższy okres czasu dokumentujemy stały dochód (wpływy na konto bankowe). W takim przypadku suma wszystkich rat powiększa się o 10 procent, tę nadwyżkę jednak możemy przeznaczyć na jakikolwiek cel.

Czy warto sięgnąć po radę u fachowca?

Oferty kredytów konsolidacyjnych różnią się od siebie, oczywiście każdy bank ma dla nas inną ofertę. Tylko od nas zależy, którą ofertę, z jakiego banku wybierzemy. Przed dokonaniem wyboru musimy wszystko dokładnie przeanalizować i przekalkulować, by nie wpaść w kłopoty. Wybierzmy bank, który najbardziej spełnia nasze oczekiwania co do kredytu konsolidacyjnego. Jeśli nie mamy pojęcia co i jak wybrać, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do doradcy finansowego, który dzięki swojej wiedzy, może obniżyć raty naszych kredytów nawet o połowę! Niezależnie od tego czy konsolidacją kredytu zajmie się doradca, czy sami weźmiemy to na siebie, warto jest o niej pomyśleć wcześniej. Konsolidacja bowiem, nie jest odpowiednią formą kredytu dla kogoś kto popadł w poważne już tarapaty finansowe.

---

Osoby zainteresowane kredytem konsolidacyjnym zapraszam na stronę ranking kredytów konsolidacyjnych, gdzie można sprawdzić aktualną ofertę banków w Polsce i skontaktowac się z doradcą kredytowym.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak nie stracić na kredycie konsolidacyjnym

Jak nie stracić na kredycie konsolidacyjnym

Autorem artykułu jest SirKacNie istnieje już chyba obecnie bank, w którego ofercie nie byłby zawarty tak popularny ostatnimi czasy kredyt konsolidacyjny. Jest to obecnie jedna z najbardziej podstawowych propozycji finansowych dla klienta, z której ten ostatni coraz cześciej i chętniej korzysta.

Tym bardziej, że zaciągając kredyt na pokrycie kosztów związanych ze spłatą istniejących już kilku lub więcej zobowiązań, można dodatkowo otrzymać w ramach niego pieniądze na jakiś konsumpcyjny cel np. na remont mieszkania czy zakup sprzętu potrzebnego do domu. Jeśli podcza spłaty jednak okazuje się, że zaciągnięty przez zainteresowanego kredyt konsolidacyjny opiewa na zbyt niską w stosunku do jego obecnych potrzeb kwotę i nie jest w stanie spłacić z niego wszystkich zobowiązań, jakich chciałby sie nareszcie pozbyć, zwykle jest możliwość zwiększenia pożyczonej kwoty.

Ponadto wiele kredytów gotówkowych zaciągniętych może zostać maksymalnie na osiem lat, poza tym są one wysoko oprocentowane, z uwagi na mniejszą pewność zabiezpieczenia. Natomiast kredyt konsolidacyjny spłacać można przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt nawet do dwudziestu lub trzydziestu (zależy od banku), tym sposobem obniżając wysokość rat. Istnieje również opcja wyboru rat stałych lub malejących, w zależności od preferencji i potrzeb klienta.

Jeśli natomiast klient znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje czasu, aby z niej wyjść obronną ręką, warto aby poszukał takiej instytucji, w której zaciągając kredyt konsolidacyjny będzie możliwość skorzystania z karencji w jego spłacie, co w niektórych placówkach może oznaczać czas nawet około roku. Zwykle taki okres wystarcza, aby móc stanąć na nogi pod względem finansowym i zacząć regularnie płacić comiesięczne raty. Ponadto doraźnie stanowi odciążenie rodzinnego budżetu, pozwala wygospodarować czas na znalezienie nowej lub po prostu lepiej płatnej pracy i w tym kryzysowym okresie nie trzeba się już martwić tym, że nie jest się w stanie spłacać zobowiązań w terminie.

---

Kredyt z banku


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Pożyczki hipoteczne: fortuna pod zastaw

Pożyczki hipoteczne: fortuna pod zastaw

Autorem artykułu jest Marek BrockiNiewystarczające dochody lub ich kompletny brak to „szlaban” bankowy dla wszystkich osób, które z różnych powodów chcą pożyczyć pieniądze i to w większej niż przeciętnie kwocie.

Firmy mimo różnych zabiegów marketingowych, w tym kreatywnej księgowości nie uzyskujące odpowiednich przychodów i nie mogące uzyskać kredytu na rozwój i bieżącą działalność powoli podupadają, co w rezultacie prowadzi je do zamknięcia.

Wszystkie rodzaje kredytów, w celu ich uzyskania wymagają od osoby zainteresowanej przedstawienia szeregu zaświadczeń zwłaszcza o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach. Przyjęte ambitne założenia inwestycyjne, spłata zadłużeń często kończą się niepowodzeniem już po pierwszej wizycie w banku. Przyczyna, to w szczególności zbyt niskie dochody by uzyskać kredyt gotówkowy w znacznie wyższej kwocie niż średnio udzielane.

Im większą sumę pragniemy pożyczyć tym większego zabezpieczenia banki żądają. Wówczas warunków, jakie trzeba spełnić, przybywa. Problemów ze znalezieniem odpowiednich żyrantów, osób z właściwą zdolnością kredytową jest, co niemiara. Komplikuje to całą procedurę bankową i wydłuża czas za nim spełnimy wszystkie wymagane formalności by złożyć wniosek o kredyt gotówkowy na sumy przekraczające 20 000 zł.

Jest inny sposób, tańsze rozwiązanie niż kredyt gotówkowy!

Produkt bankowy, wręcz wyspecjalizowany instrument, umożliwiający praktycznie wszystkim zainteresowanym pożyczeniem znacznej sumy pieniędzy – Pożyczki hipoteczne.

A dla osób prowadzących własny biznes, zarejestrowaną działalność gospodarczą (spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka z o.o., nowopowstała spółka celowa) - Kredyt hipoteczny dla firm.

Przede wszystkim spełnić trzeba podstawowy warunek: posiadać nieruchomość, która stanowiła będzie zabezpieczenie kredytu. Kwotę pożyczki, jaką proponują banki przeważnie stanowi 60% wartości nieruchomości. W grę wchodzą, więc duże sumy.

Nie ma, co się spodziewać, że pieniądze poprzez pożyczkę hipoteczną dostaniemy szybko, w kilka dni. Jest ona jednak dobrą alternatywą dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mają szans na uzyskanie kredytu gotówkowego. Gdy sprawa nas „pili” chociażby w przypadku spłaty kredytów, zakupu działki i budowy nieruchomości, remont czy modernizacją firmy warto odczekać kilka dni dłużej i zrealizować wyznaczony sobie cel.

Jednym z potentatów bankowych w kwestii pożyczek udzielanych pod zastaw nieruchomości jest GETIN Bank. Niektóre banki inaczej i chętniej rozmawiają z doradcą finansowym np. z Open Finance czy z Domu Kredytowego NOTUS niż z potencjalnym klientem. Mają oni większa siłę przebicia niż pojedyncza osoba.

---

Oferty bankowe bez zaświadczeń, również na dowód osobisty: Kredyty gotówkowe


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Podatki, a zdolność kredytowa.

Podatki, a zdolność kredytowa.

Autorem artykułu jest Aleksandra WieserJak podatki wpływają na naszą zdolność kredytową? Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu podatku. Jeśli zamierzasz sięgnąć w tym roku po kredyt, zastanów się jak rozliczyć PIT za rok ubiegły.

Zależność ta dotyczy głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę do badania zdolności kredytowej podają swoje dochody zawarte na zaświadczeniu od pracodawcy. Ta informacja jest dla banku wiążąca. Niestety zupełnie inaczej jest w przypadku działalności. Otóż tutaj poza dochodem, który weryfikowany jest na podstawie dokumentów takich jak Książka Przychodów i Rozchodów czy też sprawozdań finansowych, istotną rolę spełnia również wysokość odprowadzanego podatku.

Z zasady działamy tak, że unikamy płacenia podatku w zbyt wysokiej kwocie. Wszystko jest w porządku dopóki nie zaczynamy starać się o kredyt. Wtedy zaczynają nam się schody. Okazuje się, że im większy byłby ten podatek, tym wyższa zdolność. Dlatego też warto się wcześniej zastanowić, zanim zaczniemy szukać dodatkowych kosztów, by uniknąć podatku. Czy też czasem za pół roku nie zamierzałem kupić mieszkania na kredyt czy też ubiegać się o linię kredytową na dofinansowanie działalności? Na takie pytanie niejednokrotnie zapominamy sobie odpowiedzieć, zanim rozliczymy się z US. Im mniejszy odprowadzany podatek, tym mniejsza zdolność kredytowa. Zbliża się moment rozliczenia roku 2010. Chciałabym już dziś zwrócić na ten temat uwagę potencjalnym klientom, którzy planują zaciągnąć zobowiązania kredytowe w tym roku. Dokładnie przeanalizujcie swoją sytuację zanim podejmiecie pewne działania zmierzające do zmniejszenia podatku za 2010r. Jeszcze większa prośba do tych klientów, którzy chcą zamknąć rok obrachunkowy na stracie. Jeśli jesteście w stanie wyprowadzić firmę chociażby na zero lub niewielki plus, zróbcie to. Strata wykazana za poprzedni rok w przypadku kredytu dla osoby prowadzącej działalność jest ogromną kłodą rzuconą klientowi pod nogi. Szanse na uzyskanie kredytu spadają do minimum. Bez zabezpieczeń i dodatkowych kosztów, może być naprawdę trudno. Klienci często w ten sposób zamykają sobie drogę do finansowania na cały następny rok. Oczywiście jak wspomniałam może się to udać, ale warunki postawione przez bank mogą być dla nas nie do przeskoczenia. Pamiętajmy zatem o tym, że nasze wysokie podatki to niestety nasz wróg, ale w pewnych momentach sprzymierzeniec.

Zobacz: Zasady wyliczania dochodu do zdolności kredytowej osoby prowadzącej działalność

---Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Problem z spłatą kredytu gotówkowego co zrobić?

Problem z spłatą kredytu gotówkowego co zrobić?

Autorem artykułu jest Joanna M.Pani Kazimiera z mężem postanowili kiedyś zaciągnąć kilka kredytów gotókowych. Problem polega na tym, że ich sytuacja finansowa uległa poważnej zmianie i mają problem ze spłatą zadłużenia. Co w takiej sytuacji mogą zrobić?

Po pierwsze w przypadku kiedy zauważamy, iż mamy problem z spłatą kredytu gotówkowego czy też innego zadłużenia, najpierw należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem. Jeśli przedstawimy naszą obecną sytuację przedstawicielowi danego banku, może zostać nam zaoferowana restrukturyzacja kredytu (zmiana warunków spłaty), polega ona na czasowym zawieszaniu spłaty kredytu gotówkowego, zmianie wysokości kwoty raty, marży albo samego oprocentowania a nawet istnieje możliwość umorzenia jakiejś części zobowiązania. Kiedy okaże się jednak, iż taka restrukturyzacja będzie niemożliwa, to zawsze można też skorzystać z kredytu konsolidacyjnego. Dzięki temu zamienia się kilka rat z wielu kredytów w jedną opłacającą wszystko niższą kwotę spłaty miesięcznego zobowiązania. Pamiętajmy jednak, że konsolidacja mimo, iż zmniejsza miesięczną kwotę spłaty i łączy zobowiązania w jedno może oznaczać że nasz całkowity koszt kredytu wzrośnie. Dzieje się tak dlatego, że sam okres spłaty kredytu gotówkowego zostaje wydłużony, pamiętajmy więc aby przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy konsolidacji kredytu sprawdzić wszystkie warunki takie jak oprocentowanie, prowizja, okres spłaty kredytu, terminy itp. Jeśli okaże się, że takie rozwiązanie nam pasuje to jak najbardziej warto z niego skorzystać, bo nie tylko obniży to nasze wydatki ale i sprawi, że nie będziemy musieli martwić się o to kiedy i co zapłacić, mówiąc krótko będziemy mieć zawsze jakieś zmartwienie mniej na głowie.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

czwartek, 10 listopada 2011

Unikatowy sposób na kredyt mieszkaniowy

Unikatowy sposób na kredyt mieszkaniowy

Autorem artykułu jest Marek BrockiKłopotliwe formalności, brak czasu i możliwości by w godzinach naszej pracy biegać po bankach w celu załatwienia kredytu, umożliwiającego sfinansowanie zakupu nieruchomości, znacznie utrudnia a czasem wręcz odracza rozpoczęcie procedury bankowej. Tym samy zakup mieszkania na kredyt przekładany jest w nieskończoność.

Pracujemy codziennie i to w tych samych godzinach, gdy wszelkie urzędy i banki są czynne. Więc jak tu zająć się załatwieniem kredytu hipotecznego, gdy do banku nie ma iść, kiedy? Do tego te dokumenty niezbędne by uzyskać kredyt mieszkaniowy trzeba fachowo powypełniać. Któż by miał głowę do tego, będąc całym dniem pracy styrany?

Dlatego właśnie ING Bank Śląski, wyszedł naprzeciw klientom zapracowanym, zabieganym wszystkim, co zbyt daleko od placówek bankowych pracują, mieszkają i czasu na spotkania w godzinach pracy w bankach nie mają. Lecz marzenie mają, by mieszkanie kupić. Na spotkanie, więc umówić się można, w każdym miejscu i o każdej przyzwoitej godzinie. W domu, podczas przerwy na lunch w pracy, lub innym odpowiadającym nam miejscu i terminie.

Doradca za takie spotkanie pieniądze nie bierze, więc wszystkim osobom, co czasu nie mają swoje usługi w zakresie kredytów hipotecznych polecają i w związku z tym do przedstawicielstwa: kredyty mieszkaniowe, celem umówienia się na spotkanie, do wypełnienia wniosku ING Bank kredyt mieszkaniowy, zapraszają.

Doradca ING Banku Śląskiego przedstawi warunki korzystnego, nisko oprocentowanego kredytu hipotecznego, obliczy zdolność kredytową oraz pomoże: wypełnić wniosek hipoteczny, uzyskać wypis z Księgi Wieczystej, wypełnić i złożyć wniosek do sądu o ustanowienie hipoteki, wypełnić deklarację PCC-3 do Urzędu Skarbowego. O przyznaniu kredytu niezwłocznie powiadomi. I to już wszystko, można sięgnąć po klucz by otworzyć drzwi, nowego, własnego mieszkania.

Warto zwrócić uwagę, że każda osoba, która przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny ING, wypełni wniosek o Internetowe konto osobisteDirect”, będzie mogła skorzystać z jednej z dwóch opcji: „0% prowizji" za udzielenie kredytu hipotecznego lub „Obniżenie marży" o 0,6 punktów procentowych. Wykorzystanie tej propozycji w znaczący sposób obniża koszty kredytu i sprawia, że ratę kredytobiorca będzie płacił niższą.

---

Tanie kredyty mieszkaniowe u Doradcy Finansowego: Najtańsze kredyty hipoteczne


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Ekspansja kredytowo gotówkowa – pożyczki poszukiwane

Ekspansja kredytowo gotówkowa – pożyczki poszukiwane

Autorem artykułu jest Marek BrockiEra wzmożonych promocji bankowych zwłaszcza kredytów gotówkowych rozpoczęła się na dobre. Zbliżające się Święta Wielkanocne to czas, gdy rozpoczyna się zwiększone zainteresowanie kredytami gotówkowymi oraz samochodowymi.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynają się przeróżne prace, w tym budowlano-remontowe w domach i mieszkaniach. Wydatki, oraz nieodłącznie z nimi wzrost zapotrzebowania na gotówkę wzrasta. Czym bliżej lata tym w portfelu większe pustki świecą.

Banki przygotowały solidne kampanie promocyjne. Większość z nich obniżyła oprocentowanie poniżej 10%, są nawet „rodzynki”, gdzie pieniądze pożyczyć można na 6,99% i to na uproszczonych zasadach. Wystarczy przedstawić PIT z rozliczenia rocznego lub otworzyć konto osobiste i kredytobiorca nie będzie musiał dostarczyć zaświadczenia o zarobkach.

Pokus jest więcej. Pożyczkę gotówkową można otrzymać wręcz bez zaświadczeń o dochodach - do 10 tys. zł, a także bez konieczności dostarczania opinii z innych banków, o ile dobra informacja o wcześniejszym spłaconym kredycie jest w BIK. Kredyt gotówkowy w niedużej kwocie dostaniemy również na oświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. W tym przypadku należy pamiętać, że z banku, oferującego taki kredyt, zadzwonią do pracodawcy wskazanego w oświadczeniu, celem potwierdzenia zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Dla emerytów i rencistów jeden z banków przygotował ofertę kredytową na uproszczonych zasadach i oczywiście obniżył marże i prowizję. Należy jednak otworzyć konto osobiste, które trzeba zaznaczyć jest bezpłatne i bardzo funkcjonalne. To podstawowy warunek ubiegania się o kredyt gotówkowy przez rencistów.

Wszyscy pożyczkobiorcy mogą liczyć na dodatkowe profity, jeżeli założą konto i zapewnią, że będą zasilali je, określoną minimalną sumą miesięcznie. Bank wówczas obniży prowizję, podwyższy kwotę kredytu z niskim oprocentowaniem, o jaką będzie można wnioskować. Otwarcie kolejnego konta zwłaszcza z limitem kredytowym, opłaci się, więc osobom podpisującym umowy kredytowe, ponieważ zaoszczędzą pieniądze na prowizji bankowej a ich rata kredytowa będzie niższa.

Oferty na najkorzystniejszą pożyczkę z możliwości przeprowadzenia symulacji kredytowej przejrzeć można w bankowej galerii kredytowej: kredyty gotówkowe.

Z podjęciem i złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy nie należy czekać do ostatniej chwili. Przede wszystkim dotyczy to osób, które zamierzają pożyczyć pieniądze przed Świętami Wielkanocnymi. Mimo uproszczonych formalności wprowadzonych w niektórych bankach, procedury trwają kilka nawet kilkanaście dni, zwłaszcza, gdy będziemy musieli dostarczyć wymagane dokumenty. Zbyt późno podjęta decyzja, w szczególności tuż przed świętami, może okazać się zgubna i po drogą pożyczkę będzie można ubiegać się jedynie w firmach oferujących „chwilówki”.

Okres wzmożonych promocji bankowych, to równie dobry czas na atrakcyjny kredyt samochodowy. Niższe oprocentowanie niż kredytów gotówkowych mobilizuje do działania, osoby zamierzające kupić lub sprowadzić samochód z zagranicy. Od wiosny do lata, zainteresowanie kredytami na zakup samochodu wzrasta. Uznaniem i wzięciem cieszą się banki proponujące kredyty samochodowe bez wkładu własnego i bez ograniczenia wieku auta. Symulację ratalną można przeprowadzić w kalkulatorze kredytowym, galeria: kredyty samochodowe.


---

Atrakcyjne oferty bankowe: Pożyczki gotówkowe


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wykorzystaj czas - tanieją mieszkania i kredyty hipoteczne

Wykorzystaj czas - tanieją mieszkania i kredyty hipoteczne

Autorem artykułu jest Marek BrockiPomimo wzrostu cen żywności, paliwa i wyższej stawki podatku VAT obowiązującej od początku 2011 r. odnotowywany jest trend spadku cen w nieruchomościach. Mieszkania w większości dużych miast są tańsze niż przed rokiem.

Jedynie w Poznaniu, Warszawie, Gdyni i Łodzi ceny mieszkań nieznacznie wzrosły. Jednak i tu można „wyszperać” ostatnie mieszkania w niższych cenach.

Brak zainteresowania zakupem nowych mieszkań od deweloperów podyktowany jest pogarszającymi się warunkami finansowymi większości Polaków oraz trudnościami z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

Duży wpływ na spadek sprzedaży w segmencie małych mieszkań, do 50 metrów kwadratowych wniosły zmiany w projekcie „Rodzina na Swoim”. Młode małżeństwa do 35 lat rzadko posiadają odpowiednio wysokie dochody by posiadać adekwatną zdolność kredytową, umożliwiającą im ubieganie się o kredyt mieszkaniowy. Brak gotówki na 10% lub 20% udział własny w kredycie, wymagany przez banki by została obniżona marża oraz by wykluczyć konieczność ubezpieczenia mieszkania, co podwyższa koszty kredytu, to kolejna bariera. Wprowadzone restrykcje znacznie ograniczyły dostęp do kredytów hipotecznych zwłaszcza w tak popularnym dotychczas programie dopłat rządowych Rodzina na Swoim.

Deweloperzy już w trakcie budowy, kuszą okazjonalnymi cenami. Cena zawsze jest wyjściowa i umożliwia jeszcze negocjacje. Na rynku do sprzedania jest dużo nieruchomości. Tylko obniżona cena mieszkań, przyciąga jeszcze osoby zainteresowane nabyciem własnego „M”.

Dużo osób odwiedziło ostatnio: Wiosenne Targi Mieszkaniowe Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE 2011, które odbyły się w Warszawie. Kolejna letnia edycja: 16-17.04.2011. Wystawców jak i potencjalnych klientów było dużo. Wzięciem cieszą się nieduże, przeważnie dwu pokojowe mieszkania z dużym aneksem kuchennym w atrakcyjnych lokalizacjach jednak cena odgrywa pierwsze skrzypce.

Banki nie pozostają w tyle ze swoimi propozycjami kredytowymi. Większość, pragnąc przyciągnąć klientów obniżyła marże w PLN do granic możliwości: 0,99% a w EURO do 1,5%.

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania mają, więc powody do zadowolenia. Atrakcyjne cenowo zarówno mieszkania jak i kredyty obudzą w końcu uśpiony rynek sprzedaży nieruchomości. Okres obniżek można, więc finansowo wykorzystać. Ułatwieniem w doborze kredytu do indywidualnych potrzeb i możliwości kredytobiorcy są kalkulatory kredytowe, porównywarki finansowe, bankowe zestawienia hipoteczne oraz dedykowana bezpłatna pomoc doradcy finansowego. [Wszystko w: Kredyty hipoteczne]

---

Tanie kredyty mieszkaniowe u Doradcy Finansowego: Najtańsze kredyty hipoteczne


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl