sobota, 6 października 2018

Co to jest parabank?

Co to jest parabank?


Autor: Arek Czapla


Parabanki, to instytucje, które świadczą usługi finansowe, ale nie są bankami. Zajmują się one głównie pożyczaniem pieniędzy, ale niektóre z tych instytucji oferują także produkty podobne do lokat oszczędnościowych (tzw. kontrakty lokacyjne).


Uwaga! Ta druga forma działalności parabanków jest niezgodna z prawem, bo możliwość zakładania depozytów jest zastrzeżona wyłącznie dla banków.

Pieniądze w parabankach w przeciwieństwie do tych zgromadzonych w bankach, nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,a ponadto tego rodzaju instytucje nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego. To ona właśnie sprawdza, czy działanie banków nie zagraża bezpieczeństwu ulokowanych tam środkom, a to oznacza, ze jeśli zdecydujemy się powierzyć swoje oszczędności parabankowi, to ryzykujemy ich utratę, gdyby ten np. okazała się niewypłacalny.

Uwaga! Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się tzw. czarna lista podmiotów, które są podejrzane o prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia.

Jak uchronić się przed nieuczciwymi ofertami parabanków?


Oferty firm pożyczkowych znajdują się wszędzie - w internecie, w prasie, na słupach ogłoszeniowych.

To co ma skusić potencjalnego klienta, to brak skomplikowanych procedur oraz wysokich wymagań dotyczących zdolności kredytowej przy zawieraniu umów.

Większość tych instytucji nie sprawdza zdolności kredytowej swoich klientów, a więc nawet jeśli maja coś na sumieniu, to nie muszą się obawiać odmowy pożyczki.

Uwaga! Z propozycji parabanków należy korzystać bardzo ostrożnie, bo przecież oszustów nie brakuje.

Należy zachować wyjątkową czujność, gdy:
 • pożyczkodawca żąda od nas pieniędzy jeszcze przed podpisaniem umowy (w wielu przypadkach parabanki pobiegają bowiem prowizje albo opłaty przygotowawcze, po czym nie wypłacają pieniędzy, a uzasadniają to brakiem zdolności kredytowej lub odpowiednich zabezpieczeń).

Uwaga! Żadna instytucja nie ma prawa żądać od nas pieniędzy przed podpisanie umowy, a opłata przygotowawcza powinna być pobrana dopiero po przyznaniu kredytu.
 • pożyczkodawca nie zgadza się, abyśmy wzięli umowę do przeczytania (jeśli instytucja, w której chcemy pożyczyć pieniądze, nie chce udostępnić nam wzoru umowy, to trzeba z niej zrezygnować).

Umowa z parabankiem - trzeba ją uważnie przeczytać


Przed podpisaniem umowy z taką instytucją, należy się dokładnie zapoznać z treścią dokumentu.

Trzeba zwrócić uwagę, m.in. na to, czy:
 • pożyczkodawca to osoba prawna czy fizyczna (w tym drugim wypadku jest istotne, czy prowadzi od działalność gospodarczą.

Uwaga! Należy uważać, gdy strona umowy to osoba fizyczna, która nie ma firmy, bo wtedy nie chronią nas przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Chodzi m.in o tzw. sankcję kredytu darmowego.

Obowiązkiem pożyczkodawcy jest przedstawienie umowy na piśmie, która zawiera ściśle określone informacje m.in. co do kosztów oprocentowania, itd.

Jeśli tego nie zrobi, to wtedy mamy prawo zwrócić pożyczone pieniądze bez odsetek oraz innych kosztów należnych pożyczkodawcy z wyjątkiem przewidzianych w umowie kosztu zabezpieczenia kredytu.
 • oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż w innych ofertach na rynku (jeśli tak jest, to trzeba liczyć się z tym, że biorąc pożyczkę, będziemy musieli oddać parabankowi znacznie więcej niż wzięliśmy).
 • parabank wymaga od nas wysokiego zabezpieczenia pożyczki, które często wielokrotnie przewyższa jej kwotę przed jej udzieleniem (zdarza się, ze jeśli nie spłacamy w terminie rat pożyczki, to traci się zabezpieczenie).
 • z dokumentu wynika, że parabank ma prawo wyznaczyć zabezpieczenie w przyszłości wedle swojego uznania (w takim wypadku nie można podpisywać umowy).
 • umowa przewiduje inne wysokie opłaty, np. za rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji, wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, dodatkowe ubezpieczenia (trzeba to dobrze policzyć, bo może się okazać, ze przez to znacząco wzrośnie koszt pożyczki).

Jeśli bierzemy pożyczkę w parabanku, to trzeba liczyć się z tym, ze koszt jej spłaty będzie naprawdę bardzo wysoki, bo jest ona bardzo wysoko oprocentowana oraz ma duże koszty dodatkowe (ubezpieczenia, tzw. obsługi domowe), a to oznacza, ze rzeczywiste jej oprocentowanie (RRSO), czyli liczone wraz z poniesionymi kosztami, może przekroczyć 100% (czasami nawet więcej) w skali roku.

W razie wątpliwości co do treści umowy, warto skonsultować ją z rzecznikiem konsumentów, który działa przy urzędzie gminy, miasta.

Warto też wiedzieć, że od każdej umowy o kredyt konsumencki (za taką jest uważana m.in. umowa pożyczki) niezależnie, czy zawarto ją w banku, czy w parabanku, można odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej podpisania.

Nie ponosi się z tego tytułu żadnych kosztów (np. kar umownych), ale trzeba będzie zapłacić odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu. Natomiast pożyczkodawca jest zobligowany zwrócić pobraną opłatę przygotowawczą.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

piątek, 5 października 2018

Jakie informacje gromadzi BIK?

Jakie informacje gromadzi BIK?


Autor: Arek Czapla


Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja która gromadzi dane wszystkich kredytobiorców. Jeśli starasz się o kredyt w banku, wówczas bank zwróci się do BIK, aby sprawdzić Twoją historię kredytową.


Bank sprawdzi czy jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, czy w odpowiedni sposób regulowałeś poprzednie zobowiązania.

Jak sprawdzić BIK?


Również samemu możesz sprawdzić, w jaki sposób wygląda raport w BIK.

Do wyboru masz 2 rodzaje raportów. Raport bezpłatny, który możesz pobrać raz na pół roku oraz raport płatny, który możesz brać dowolną ilość razy.

Raport płatny oprócz tego, że możesz go pobierać częściej, zawiera Twoją ocenę scoringową jako klienta.

Uwaga! Scoring polega na przyporządkowaniu punktów, które będą określały Twoją wiarygodność dla kolejnych banków.

Każdy kredyt, który zaciągnąłeś jest bardzo dokładnie opisany w raporcie w BIK.

Informacje zawarte w BIK


W raporcie BIK podane są:
 • kwoty zaciągniętych kredytów;
 • daty zobowiązań;
 • wysokość należnej raty oraz
 • okres kredytowania.

Oprócz tego, dokładnie opisana jest każda miesięczna rata, która płacisz. Określona jest kwota, jaką płacisz, jeśli dopuściłeś się opóźnienia, to jest określona dokładna ilość dni opóźnienia oraz wysokość zaległej kwoty.

Uwaga! Banki raportują nawet jedno - i dwudniowe opóźnienia. Duża liczba opóźnień może znacząco utrudnić zaciągnięcie kolejnych kredytów.

Warto też podkreślić, że najważniejsze to płacić swoje raty w terminie. Jeśli będziesz tego pilnować i dodatkowo raz na jakiś czas będziesz pobierał raport z BIK - wówczas nie musisz się niczego obawiać i bez problemu otrzymasz kolejny kredyt.

Pozytywna historia kredytowa


Tworzenie historii kredytowej, to nic innego jak korzystnie produktów bankowych, taki jak: kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, czy też kredyty odnawialne w koncie osobistym.


Uwaga! Biorąc taki produkt bankowy musisz pamiętać o tym, że historia jego spłacania pojawi się w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) w Twoim indywidualnym raporcie.

Jak zbudować pozytywną historię kredytową?


Budując pozytywną historię kredytową musisz pamiętać o trzech zasadach:

 • po pierwsze pilnuj swoich terminów płatności (jeśli termin płatności wypada w dzień dzień świąteczny lub w weekend, pamiętaj żeby sprawdzić w swoim banku, kiedy wymaga on płatności raty, czy przed takim dniem świątecznym czy po.


Uwaga! Jest to istotne dlatego, że w raporcie BIK może być odnotowane nawet jednodniowe opóźnienie.

 • druga zasada dotyczy przelewów cyklicznych (pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej kwoty pieniędzy w odpowiednim dniu, tak aby bank mógł taki przelew zrealizować.


Uwaga! Jeśli tego nie dopilnujesz, niestety w Twoim raporcie w BIK pojawi się zaległość.

Jeśli masz taką możliwość włącz sobie usługę powiadamiania SMS-owego w swoim banku, tak żeby wiedzieć, że dany przelew nie został przez poprzez bank zrealizowany. Wtedy unikniesz sytuacji, w której w nieświadomości będziesz myślał, że przelew został zrobiony, a w praktyce powstanie zaległość.

 • raz na pół roku możesz udać się do BIK i pobrać raport o samym sobie (dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, czy Twoja historia kredytowa jest pozytywna i czy bank w odpowiedni sposób raportuje spłacalność twojego kredytu (kredytów).


Najczęściej pojawiającym się problemem jest sytuacja, w której kredyt jest spłacony całkowicie, a pomimo to w raporcie BIK widnieje zaległość.

Uwaga! Warto wyjaśnić taką sytuację ze swoim bankiem, aby nie doprowadzić do długotrwałej zaległości, która w przyszłości będzie miała wpływ na Twoją zdolność kredytową i na Twoją historię kredytową.

Pozytywna historia kredytowa jest traktowana przez banki, jak coś zupełnie normalnego. Dzięki tej dobrej historii kredytowej będzie mógł po prostu zaciągnąć kolejne kredyty.

Uwaga! Zła historia kredytowa uniemożliwi Ci branie nowych kredytów lub tez spowoduje, ze kredyt będzie na gorszych warunkach finansowych.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jakie pułapki przy poręczeniu kredytu?

Jakie pułapki przy poręczeniu kredytu?


Autor: Arek Czapla


Poręczając kredyt decydujesz się na poważne zobowiązanie finansowe, bo nie zawierasz umowy z osobą, której ten kredyt poręczasz, ale z bankiem i to on w razie problemów z jego spłatą wyegzekwuje od Ciebie swoją należność.


Uwaga! Nawet, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej.


Przed wyrażeniem zgody na poręczenie kredytu musisz dowiedzieć się, jaka jest sytuacja finansowa kredytobiorcy, w jakim stanie jest jego firma, czy jest posiadaczem jakiś wartościowych rzeczy, które mógłby przeznaczyć na spłatę rat kredytu, gdyby firma upadła.

Uwaga! Możesz też rozważyć możliwość podżyrowania nie całego kredytu, ale tylko jego części. To zmniejszy ryzyko.

Negocjacje z bankiem przy poręczaniu kredytu


Podpisując umowę warto wynegocjować z bankiem, by poręczenie kredytu objęło tylko kwotę główną, bez ewentualnych karnych odsetek czy kosztów windykacji.

Uwaga! Nalegaj też na zapis, że bank będzie ściągał swoje należności w pierwszej kolejności od kredytobiorcy, a dopiero gdy to będzie nie możliwe - od żyranta, bo inaczej bank może zechcieć sobie ułatwić działanie i zamiast licytować majątek, wejść Ci na pensję.

Dowiedz się też, kto jeszcze poręcza kredyt. Bank nie ma podstaw odmówić Ci tej informacji. To nie jest tajemnica.

Pismo z banku w sprawie kredytu


Jeśli bank wyśle do Ciebie jakieś pismo (czy informujące o przerwie w spłatach czy wręcz wzywające Cie do zapłaty) - nie lekceważ tego.

Uwaga! Natychmiast interweniuj u dłużnika, a najlepiej zanim do tego dojdzie, dowiaduj się w banku, jak przebiega spłata kredytu.

Kredytobiorca nie spłacał kredytu


Jeśli kredytobiorca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań względem banku i zwrócił się on do Ciebie jako poręczyciela kredytu, możesz odzyskać swoje pieniądze.

Uwaga! W takiej sytuacji wezwij dłużnika do dobrowolnej zapłaty i wyznacz termin, a gdy to nie poskutkuje - wnieś sprawę do sądu, przedstawiając umowę kredytową i dowód spłaty, a potem z wyrokiem w ręku zgłoś się do komornika.

Zabezpieczenie wekslem


Zabezpieczeniem poręczyciela kredytu może być weksel podpisany przez kredytobiorcę. Gdy potem odmówił zapłaty, weksel można notarialnie oprotestować.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń kredytu?

Jakie są rodzaje zabezpieczeń kredytu?


Autor: Arek Czapla


Kiedy ubiegamy się o kredyt lub pożyczkę w banku, możemy być poproszeni o dodatkowe zabezpieczenia. Po co w ogóle są takie zabezpieczenia?


Przede wszystkim bank udziela nam kredytu lub pożyczki na podstawie naszej zdolności kredytowej, która badana jest na podstawie naszych dochodów, licząc oczywiście, że będziemy spłacać kredyt, jak będziemy mieli pracę.

A co się stanie, gdy stracimy pracę?

Uwaga! Po to właśnie jest dodatkowe zabezpieczenie. Na wypadek problemów ze spłatą kredytu.

Rodzaje zabezpieczeń

Wyróżniamy dwa rodzaje zabezpieczeń:

osobiste oraz
rzeczowe.

Zabezpieczenia osobiste charakteryzuje osobista odpowiedzialność osoby dającej takiej zabezpieczenie (np. poręczenie). Jeśli chodzi o zabezpieczenia rzeczowe, to ograniczają się one do pewnych składników majątku, taki jak np. hipoteka, jak przewłaszczenie czy weksel lub kaucja.

Na czym polega hipoteka?

Przy różnych typach pożyczek i kredytów, mogą być stosowane różne zabezpieczenia. Dla przykładu przy kredytach mieszkaniowych i budowlanych zabezpieczeniem stosowanym przez banki jest hipoteka.

Daje ona prawo bankowi do dochodzenia swoich roszczeń z nieruchomości, na której hipoteka jest ustanowiona. Jest ona ustanawiana na wniosek kredytobiorcy i wygasa z chwilą spłaty zadłużenia.

Uwaga! Co charakterystyczne hipoteka powiązana jest z nieruchomością, a nie z osobą biorącą kredyt, a to oznacza, że w przypadku zbycia nieruchomości, nadal hipoteką obciążona jest sama nieruchomość.

Na czym polega przewłaszczenie?

Przy kredytach samochodowych jednym z zabezpieczeń stosowanych przez banki jest przewłaszczenie. Bank zostaje wtedy właścicielem samochodu na okres kredytowania,

Uwaga! Oczywiście kredytobiorca może normalnie korzystać ze swojego auta.

W przypadku kiedy klient będzie miał problem ze spłatą, bank przejmuje samochód do czasu całkowitego uregulowania długu.

Na czym polega poręczenie?

W przypadku kredytów gotówkowych banki mogą prosić o dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy osoba trzecia poręcza za nas, że w przypadku, gdy my nie będziemy w stanie spłacić danego zobowiązania - ona przejmie je na siebie.

Uwaga! Jeśli ktoś nas poprosi abyśmy zostali poręczycielem, warto pamiętać o tym, że poręczenie wpływa na naszą zdolność kredytową.

Więc jeśli sami planujemy zostać kredytobiorcą i myślimy o jakimś większym kredycie, rozważnie udzielajmy poręczeń.


Prawo w praktyce - artykuły, porady, ciekawostki...

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym różni się bank od firmy oferującej pożyczki?

Czym różni się bank od firmy oferującej pożyczki?


Autor: Arek Czapla


Firmy, które udzielają pożyczek (tzw. parabanki) nie są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).


Działają one na podstawie przepisów kodeksu cywilnego orz ustawy o kredycie konsumenckim, a banki to instytucje zaufania publicznego, których funkcjonowanie jest stale nadzorowane przez KNF, a ramy działalności ściśle określone przez prawo bankowe.

Uwaga! Brak nadzoru na firmami pożyczkowymi sprawia, że notorycznie stosują one szereg zabiegów niekorzystnych dla pożyczkobiorców. Nieprawidłowości dotyczą m.in. nierzetelnie podawanych kosztów związanych z udzielaniem pożyczek, rażąco wysokich sankcji w przypadku nieterminowych spłat oraz pobierania opłat, które nie odpowiadały faktycznie podjętym czynnościom.

Dlaczego pożyczki pozabankowe są tak popularne?


Bo są udzielane bardzo szybko, często nawet w kilka minut. Poza tym firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, dość pobieżnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. Dlatego z oferty: chwilówek" najczęściej korzystają ludzie, którym kredytu odmówił bank.

Jak podwyższyć swoją zdolność kredytową?


Warto to zrobić, bo pożyczanie pieniędzy w firmach, które oferują "chwilówki", to prosta droga do wpadnięcia w spiralę długów.

Uwaga! Dla podwyższenia swojej zdolności kredytowej warto zrezygnować z karty kredytowej, debetowej czy kredytu odnawialnego w koncie, bo nawet jeśli się z nich nie korzysta, to traktowane są przez bankowców jako zadłużenie.

Inny dobry i skuteczny sposób to zaciągnięcie wspólnego kredytu z inną osobą (np. z którymś z rodziców albo innym członkiem rodziny), bo współkredytobiorca, który ma stałe dochody (nawet niewielkie), zazwyczaj może znacząco zwiększyć naszą zdolność kredytową.

Nigdy nie pożyczaj na spłatę rat


Jeżeli nie masz szans na kredyt z banku albo wpadłeś w spiralę zadłużenia, to nie wolno Ci zaciągać pożyczek na spłatę innych rat, bo odsunie to tylko problem na chwilę, a później wpędzi Cię w większe długi.

Uwaga! Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt konsolidacyjny, który pomaga wyjść z zadłużenia. To zamiana kilku kredytów w jeden, o długim okresie spłaty. Dlatego raty będą niższe, takie na które będzie Cię stać.

Niezależnie od tego czy masz problem ze spłatą pożyczki zaciągniętej w banku czy firmie parabankowej, kontaktuj się z instytucją, która jej udzieliła. Najgorsze jest ignorowanie monitów, a już szczególnie, gdy dług trafił do firmy windykacyjnej.

Zarówno pożyczkodawcy, jak i firmie windykacyjnej zależy na polubownym rozwiązaniu problemu i zadłużenie najczęściej rozkładane jest na dłuższy czas i niewielkie raty. Ich wysokość często proponują sami dłużnicy, bo to oni znają możliwość swojego budżetu.


Kodeks pracy i prawo ogólnie - http://kodekspracy.blogspot.com/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.